Wypalenie zawodowe stomatologów – wypełnij ankietę

Aktualności

Wypalenie zawodowe stomatologów – ankieta

Praktyki stomatologiczne w czasie pandemii COVID-19 - badanie online PTS

Wypalenie zawodowe coraz częściej dotyczy osób młodych. Lekarze dentyści z uwagi na charakter pracy, codzienny kontakt z pacjentami oraz konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy, są grupą zawodową szczególnie predysponowaną do wystąpienia zjawiska wypalenia. Z uwagi na nieustanne obniżane wieku, w którym diagnozuje się wypalenie zawodowe, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zachęca do wypełnienia ankiety oceniającej ryzyko jego wystąpienia. Dane uzyskane na podstawie analizy odpowiedzi przyczynią się do oceny aktualnej skali problemu w zawodzie lekarza dentysty i pomogą podjąć odpowiednie środki by mu aktywnie przeciwdziałać.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ