XXII Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” z Sesją Stomatologiczną – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

XXII Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” z Sesją Stomatologiczną

W dniach 22–23 września w Warszawie odbędzie się XXII edycja konferencji „Polka w Europie”, która organizowana jest wspólnie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Tytuł tegorocznej konferencji brzmi: „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Wyzwania dla polskiej ochrony zdrowia”. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Centrum Prasowym PAP (Warszawa, ul. Bracka 6/8). 

Zgodnie z przyjętą przez organizatorów koncepcją tego wydarzenia, jest ono w znacznym stopniu nakierowane na kwestie zdrowotne dotyczące kobiet. Podczas prawie 30 wykładów podjęta będzie problematyka m.in. mięśniaków macicy, chorób cywilizacyjnych u kobiet, zakażenia RSV, astmy, zaburzeń snu, w tym POChP, profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, zapobiegania mocznicy, własnej krwi pępowinowej w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz praw dzieci w ochronie zdrowia. 

Nie zabraknie tematów aktualnych, takich jak polski pacjent A.D. 2023, bezpieczeństwo farmakoterapii w Polsce i w Unii Europejskiej, słuch w rozwoju współczesnych społeczeństw, postępy w badaniach nad wykorzystaniem oceny stężeń pierwiastków w profilaktyce i leczeniu nowotworów, programy pilotażowe w leczeniu otyłości oraz wojskowa służby zdrowia w systemie bezpieczeństwa medycznego państwa.

Na stronie pap-mediaroom.pl napisano: – Wśród tematycznych nowości znajdą się także zagadnienia z zakresu epigenetyki, czyli co i jak dziedziczymy po naszych przodkach, oraz możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie stanów krytycznych. XXII edycja „Polki w Europie” obejmie również debatę na temat aktualnych problemów systemowych ochrony zdrowia oraz obszerną sesję stomatologiczną. Pamiętajmy o zdrowiu jamy ustnej od dzieciństwa. 

Wspomniana Sesja Stomatologiczna zaplanowana na drugi dzień konferencji (sobota 23 września), będzie obejmować serię czterech wykładów. Pierwsza z prezentacji dotyczyć będzie roli pacjenta w procesie profilaktyczno-leczniczym chorób jamy ustnej. Wykład ten przedstawią wspólnie dr n. med. Maciej Nowak, konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii i Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz dr n. med. Beata Golan, koordynator projektów edukacyjnych dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych, kierownik ds. naukowych P&G Polska.

Następnie Kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka i Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth przybliży uczestnikom konferencji zagadnienie próchnicy wśród dzieci i młodzieży w naszym kraju.

Z kolei prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii oraz prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym UM we Wrocławiu omówi w swoim wykładzie wpływ leczenia periodontologicznego na przebieg ciąży.

W wykładzie zamykającym Sesję Stomatologiczną i całą konferencję prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu oraz prorektor ds. strategii rozwoju, naświetli problematykę znaczenia poziomu witaminy D w leczeniu stomatologicznym.