Prof. Teresa Sierpińska nowym prezydentem Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA) – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prof. Teresa Sierpińska nowym prezydentem Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA)

Miło nam poinformować, że w dniu 16 września, podczas odbywającej się w Wilnie 46. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (European Prosthodontic Association; EPA), prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska została wybrana na funkcję prezydenta tej prestiżowej organizacji. 

European Prosthodontic Association to działające nieprzerwanie od 1976 roku towarzystwo naukowe założone w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z nazwą, organizacja ta zrzesza specjalistów z zakresu protetyki ze wszystkich państw europejskich, a także z Kanady i Japonii. Celem EPA jest przede wszystkim kreowanie nowych trendów oraz prezentacja, a tym samym upowszechnianie dokonań naukowych stomatologów specjalizujących się w protetyce.

Nowa prezydent EPA jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Akademii Medycznej w Białymstoku (1991). Tuż po ukończeniu studiów Teresa Sierpińska rozpoczęła pracę w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej macierzystej uczelni. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2010 stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł profesora Teresa Sierpińska uzyskała w 2019 roku. 

W latach 2010–2018 Teresa Sierpińska kierowała Zakładem Technik Dentystycznych, a od 2018 roku stoi na czele Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od siedmiu lat prof. Sierpińska pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Powierzenie Pani Profesor odpowiedzialnej funkcji prezydenta Europejskiego Towarzystwa Protetycznego poprzedził wybór – w 2019 roku – do Zarządu EPA. 

Pani Profesor jest specjalistą stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej, posiada również certyfikat umiejętności z zakresu implantoprotetyki. Prof. Sierpińska odbyła liczne szkolenia krajowe i zagraniczne (USA, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy) w zakresie protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki. Jest autorką 153 publikacji naukowych, członkiem kolegium redakcyjnego czasopism „CRANIO. The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice”, „Dental and Medical Problems” i „Protetyka Stomatologiczna”. Była promotorem pięciu rozpraw doktorskich, recenzentem licznych rozpraw doktorskich oraz jednego przewodu habilitacyjnego. 

Warto wspomnieć, że Pani Profesor pełniła także funkcję członka zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz prezesa Sekcji Protetyki PTS, która – m.in. obok Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – była współorganizatorem konferencji EPA odbywającej się przed kilkoma dniami w stolicy Litwy. Gospodarzem przyszłorocznej, 47. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego będzie Białystok. 

Serdeczne gratulacje Pani Profesor Teresie Sierpińskiej, wraz z życzeniami owocnej pracy na stanowisku prezydenta EPA, składa kierownictwo oraz koleżanki i koledzy z Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.