Zmarła dr hab. n. med. Halina Panek prof. UMW – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Zmarła dr hab. n. med. Halina Panek prof. UMW

Z głębokim żalem informujemy o śmierci kolejnej osoby związanej zawodowo z polskim, a w szczególności wrocławskim środowiskiem stomatologicznym. W dniu 3 października w wieku 80 lat odeszła dr hab. n. med. Halina Panek, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Wybitny lekarz, ceniony nauczyciel akademicki, wykładowca, a także wychowawca i autorytet dla kilku pokoleń polskich lekarzy stomatologów – to określania, jakimi opisywano kompetencje zawodowe i społeczne Pani Profesor Haliny Panek. Przez wiele lat swojej pracy zawodowej dr hab. n. med. Halina Panek była związana z wrocławską uczelnią medyczną, przez wiele lat pełniąc funkcję kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Pani Profesor Halina Panek była autorką i współautorką ponad 80 prac naukowych, które były publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych branży stomatologicznej, w tym w „Dental and Medical Problems”, „Polish Journal of Environmental Studies”, „Stomatologii Współczesnej” oraz „Protetyce Stomatologicznej”. Halina Panek była promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. 

Pani Profesor prowadziła własne projekty badawcze. Dotyczyły one między innymi oceny układu stomatognatycznego u chorych ze zredukowanym łukiem zębowym pod kątem zasadności przeprowadzenia rehabilitacji protetycznej oraz opracowania metod leczenia pacjentów ze zwiększonymi obciążeniami okluzyjnymi o różnej etiologii. W obszarze zainteresowań zawodowych Pani Profesor – poza protetyką stomatologiczną oraz implantologią – były także zagadnienia z zakresu ortodoncji i periodontologii. 

Profesor Halina Panek została pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Wyrazy głębokiego współczucia Bliskim Pani Profesor Haliny Panek składają Prezydent, Zarząd Główny oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.