Zmarła Profesor Irena Karłowska – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Zmarła Profesor Irena Karłowska

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas ze Szczecina. 23.07.2021 r. odeszła do wieczności Pani Profesor Irena Karłowska, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1983-1994 ) oraz kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji (1994-2000).

Pani Profesor Irena Karłowska urodzona w 1929 r. w Warszawie, ukończyła studia medyczne w warszawskiej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1963 r., specjalizację w zakresie stomatologii ogólnej i
ortodoncji w 1974 r., a tytuł naukowy profesora w 1991 r.

Była promotorem 10 przewodów doktorskich, mentorką wielu ortodontów, twórczynią autorskich aparatów do leczenia wad przednio-tylnych. Opisała stałą płaszczyznę nadgryzową przeznaczoną do leczenia nadgryzów we wczesnym uzębieniu stałym. Opublikowała ponad 80 prac, była też autorką podręczników. Jej dorobek naukowy został zwieńczony podręcznikiem „Zarys współczesnej ortodoncji”, z którego do tej pory korzystają studenci i specjalizanci w całej Polsce. Przewodniczyła Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Oznaczona Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Była honorowym członkiem PTS.

Społeczność Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego składa Rodzinie oraz Najbliższym najszczersze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Szczegóły uroczystości znane będą w późniejszym terminie.