Anna Zalewska, członek ZG PTS profesorem nauk medycznych

Aktualności

Anna Zalewska Profesorem!

Anna Zalewska Profesorem!

Anna Zalewska, Członek Prezydium Zarządu Głównego PTS, Członek Komitetu Naukowego Akademii Wiedzy i Praktyki PTS, Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. Anna Zalewska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii UMB. W latach 1998-2002 pracowała jako asystent w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej AMB. W 2002 roku obroniła doktorat pt. „Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych ślinianek podżuchwowych w doświadczalnym zatruciu chlorkiem kadmu”.

W latach 2002 – 2004 odbyła staże naukowe w Department of Oral Diagnostics, Faculty of Health Sciences, School of Dentistry, w Kopenhadze oraz w Unitat de Biologia Cellular i Molecular, Institut Municipal d’Investigacio Medica, Universitat Autonoma de Barcelona, w Hiszpanii.

W latach 2004 – 2013 zatrudniona była w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2009 roku, po uzyskaniu tytułu specjalisty z zakresu stomatologii dziecięcej, na stanowisku adiunkta.

Od 2013 roku zatrudniona jest w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej na stanowisku adiunkta; w tymże roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Objawy wczesnej dysfunkcji gruczołów ślinowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów”.

W 2015 roku rozpoczęła specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Zainteresowania naukowe prof. Anny Zalewskiej związane są ze stresem oksydacyjnym i zaburzeniami redox gruczołów ślinowych i śliny w przebiegu chorób ogólnoustrojowych.

Jej dorobek naukowy obejmuje 111 publikacji naukowych o łącznym IF 147,727 (MNiSW 1810,5), indeks Hirscha 15.

Zorganizowała Interdyscyplinarne Koło Naukowe “Biochemii Stomatologicznej”, działające przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UMB. Koło naukowe w latach 2015-2018 zajmowało pierwsze miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB w kategorii stomatologia.