Będzie współpraca z Naczelną Izbą Lekarską – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Będzie współpraca z Naczelną Izbą Lekarską

Będzie współpraca z Naczelną Izbą Lekarską

Doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów, promocja zdrowia, szczególnie związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym oraz reprezentowanie polskich stomatologów na arenie międzynarodowej – to główne założenia porozumienia o współpracy podpisanego przez szefów PTS i NIL.

26 stycznia 2018 r. na zaproszenie wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr Leszka Dudzińskiego w siedzibie NIL gościła prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS. Spotkanie zorganizowano w celu odnowienie porozumień o współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a największym stomatologicznym towarzystwem naukowym.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej upoważniło prezesa NRL dr n. med. Macieja Hamankiewicza do podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz uzupełniającego go Porozumienia w sprawie utworzenia przez Naczelną Izbą Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Dentystycznej (FDI).

Będzie współpraca z Naczelną Izbą Lekarską

Celem podpisanego Porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy, w szczególności w zakresie następujących spraw:

  • doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów i lekarzy,
  • przedstawiania opinii i wniosków odnośnie kształcenia lekarzy dentystów, lekarzy oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia,
  • promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej nt. związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka,
  • reprezentowania polskich lekarzy dentystów na arenie międzynarodowej.

Naczelna Izba Lekarska i PTS od lat tworzą wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI oraz ERO-FDI. Poprzednie porozumienie podpisano przed blisko dwudziestu laty – w 1999 roku, w międzyczasie raz wprowadzono w nim zmiany.

Podczas bieżącego spotkania omówiono zamierzenia na najbliższy czas, w tym plany wspólnych szkoleń Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej (ODZ NIL) z zakresu diagnostyki radiologicznej (szkolenie z CBCT) i laseroterapii w stomatologii.

W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Ingrid Różyło-Kalinowska – wiceprezydent PTS, dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak – prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, dr Anna Lella – zastępca sekretarza NRL i przewodnicząca Rady ODZ NIL oraz dr Jolanta Szczurko – członek Prezydium NRL.