Nowe władze lubelskiego oddziału PTS – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Z Oddziałów

Nowe władze lubelskiego oddziału PTS

Nowe władze lubelskiego oddziału PTS

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz będzie pełnił funkcję Prezydenta Zarządu PTS/Oddział w Lublinie w kadencji na lata 2018-2022.

Władze PTS Oddział w Lublinie

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz – prezydent Zarządu

Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło – wiceprezydent

Dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha – sekretarz

Prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – zastępca sekretarza

Dr n. med. Leszek Szalewski – skarbnik

Dr n. med. Andrzej Bożyk – zastępca skarbnika

Członkowie Zarządu

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz

Dr hab. n. med. Janusz Kleinrok

Dr n. med. Anna Kaczmarek

Dr n. med. Jarosław Sieczkarek

Nowe władze lubelskiego oddziału PTS