Wiedza

Case Study Club: leczenie zębów zatrzymanych

Case Study Club: leczenie zębów zatrzymanych

Jak powinno wyglądać leczenie interdyscyplinarne wady klasy II grupy 2 powikłane kłem zatrzymanym? O tym, w najnowszym artykule cyklu PTS Case Study Club pisze dr n. med. Rafał Flieger.

Autor na łamach recencozowanej pracy przypomina, że zęby, które po całkowitym uformowaniu korzenia nadal pozostają w kości, określane są w piśmiennictwie jako zęby zatrzymane. Najczęściej zaobserwować można zatrzymane stałe kły górne. Występowanie tego zjawiska może być uwarunkowane czynnikami miejscowymi (takimi jak brak miejsca dla zęba w łuku) lub genetycznymi.

Czytaj także: Wystartował PTS Case Study Club

– Badaniem podstawowym w tego typu przypadłościach jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego, jednak dla pełnej diagnostyki niezbędne jest wykonanie tomografii komputerowej. Dopiero tego typu projekcja dostarcza informacji dotyczącej usytuowania zęba zatrzymanego oraz umożliwia zobrazowanie sąsiadujących z nim struktur, Ma to decydujący wpływ na zaplanowanie zabiegu chirurgicznego – pisze dr n. med. Rafał Flieger.

Zapraszamy do zapoznania się z całą pracą TUTAJ. 

O PTS Case Study Club

PTS Case Study Club to portal, w którym prezentowane są recenzowane opisy kliniczne (prace kazuistyczne), techniki lecznicze i zabiegowe wideo. Autorem może być każdy. Na początek zachęcamy do zapoznania się z pracami dotyczącym m.in.: laserowego wydłużania koron, laserowego leczenia diastemy czy technice właściwego otwarcia komory zęba.

– Obowiązkiem PTS jest krzewienie wiedzy oraz dobrych standardów leczenia. Portal case study będzie wpisywał się w tę statutową misję. To nie jest projekt wyłącznie dla pracujących na uczelni lub wyłącznie dla endodontów czy implantologów. O ewentualnej publikacji przypadku zdecyduje jakość. Docelowo chcemy, aby dla każdego autora publikacja była nobilitacją oraz powodem do dumy – zapewnia prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.