Ucz się razem z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym!

Wiedza

Ucz się razem z PTS!

Ucz się razem z PTS!

Zachęcamy do zdobywania wiedzy razem z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Sposobów i okazji nie brakuje. Część jest absolutnie bezpłatnych, inne gwarantują członkom atrakcyjne zniżki.

Wrocławskie Dni Implantologii

Wrocławskie Dni Implantologii już 31 maja – 1 czerwca. Główną atrakcją edukacyjną wydarzenia będą panele „Osteokonfrontacje”, podczas których uznani eksperci podejmą próbę udowodnienia, że sukces w leczeniu można osiągnąć podążając różnymi drogami. Organizatorem WDI 2019 jest PTS. 

Doktorzy: Krzysztof Awiłło, Sven Marcus Beschnidt,  Mariusz Bołzan, Marzena Dominiak, Radosław Jadach, Hubert Kubica, Maciej Michalak, Tadeusz Morawiec, Damian Nasulicz, Puria Parvini, Snjezana Pohl, Marek Rybicki, Michał Szczutkowski, Adam Ziemlewski oraz Maciej Żarow są gwarancją wysokiego poziomu przekazywanej wiedzy w ramach wracających do kalendarza Wrocławskich Dni Implantologii. WDI mają zachęcić uczestników do poszukiwania własnych rozwiązań medycznych, nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że postępowanie zgodnie ze sztuką byłoby najwłaściwsze. Hitem wydarzenia mają być panele „Osteokonfrontacje”, podczas których wykładowcy w parach Krzysztof Awiłło i Radosław Jadach oraz Michał Szczutkowski i Hubert Kubica staną naprzeciw siebie, aby udowodnić, że sukces w leczeniu można osiągnąć podążając różnymi drogami. Przedmiotem dyskusji będzie implantacja natychmiastowa przy utracie pojedynczego zęba oraz podniesienie dna zatoki z implantacją lub bez. Szczegółowy program edukacyjny dostępny jest na www.osteokonfrontacje.pl. ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW PTS.

International Orthodontic Symposium Warszawa 2019

13 godzin wykładów, interdyscyplinarny dobór tematyki, uznani na całym świecie eksperci, w tym twórcy systemów ortodontycznych, a to wszystko właściwie na wyciągnięcie ręki – w Warszawie, w czerwcu 2019 r. Czas na 19. edycję International Orthodontic Symposium! Współorganizatorem wydarzenia jest PTS. 

Międzynarodowe sympozjum z blisko 20-letnią tradycją odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są: EurAsian Association of Orthodontists, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i firma Polkard. Projekt wspiera Polskie Towarzystwo Ortodontyczne. Impreza o tej randze w Polsce odbędzie się po raz pierwszy.

– Przyszłość w Ortodoncji – to temat przewodni konferencji, który można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Właśnie dlatego podczas sympozjum chcemy zająć się tematem interdyscyplinarnie, poruszając takie problemy jak „Trudne przypadki ortodontyczne leczone aparatami Invisilign”, „Koncepcja bioestetyczna w praktyce – dopełnienie leczenia ortodontycznego”, „Ekspansja szczęki u dorosłych bez wsparcia chirurgicznego dzięki aparatom mocowanym w kości” czy „Jak skutecznie planować leczenie za pomocą alignerów (nakładek)” – mówi prof. Tomasz Gedrange, kierownik naukowy IOS 2019. Program dostępny jest na www.ios-warsaw.pl. ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW PTS.

Kongres Unii Stomatologii Polskiej po raz trzeci

O pierwszej edycji Kongresu Unii Stomatologii Polskiej można powiedzieć, że była eksperymentem. Drugą należy ocenić jako konsekwencję obranego kursu. Trzecia edycja ma stanowić dowód, że KUSP to najbardziej przemyślane wydarzenie edukacyjne w branży stomatologicznej.

Trzydniowe wydarzenie towarzyszące CEDE 2019 bez wątpienia jest najważniejszym edukacyjnym wydarzeniem branży stomatologicznej w Polsce. Program tworzony jest w ramach dialogu najważniejszych organizacji i towarzystw dentystycznych. W dwóch poprzednich edycjach wzięło udział ponad 2000 osób. W tym roku szczególnie interesująco zapowiada się sesja, podczas której wypracowane zostaną wytyczne w zakresie stanów nagłych w stomatologii (PTS wspólnie z Polską Radą Resuscytacji). Aktualnie nie ma rekomendacji precyzujących reakcję na sytuację, które mogą wydarzyć się w gabinecie stomatologicznym. Hitem Kongresu może być również sesja „Netlix vs. Evidence Based Dentistry, która ma być polską odpowiedzią na tezy postawione w filmie „Root Cause” deprecjonującym bezpieczeństwo leczenia endodontycznego. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Gerhard K. Seeberger, prezydent- elekt Światowej Federacji Dentystycznej FDI, współautor White Paper poświęconego endodoncji. Szczegółowy program Kongresu (wykłady i warsztaty) dostępny jest na www.cede.pl. ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW PTS.

Wyszukiwarka szkoleń w oddziałach i projektów partnerskich

Baza Dobrej Edukacji PTS jest pierwszą wyszukiwarką edukacyjną w branży dentystycznej, która pozwala odnaleźć wykład, szkolenie, kurs lub konferencję organizowane przez Oddziały PTS.

Baza Dobrej Edukacji PTS dostępna na www.pts.net.pl jest intuicyjnym narzędziem dedykowanym dla tych wszystkich, którzy poszukują sprawdzonych wydarzeń edukacyjnych. W Bazie znajdują się: projekty organizowane przez Oddziały Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, wydarzenia rekomendowane przez PTS oraz te wyróżnione Patronatem Honorowym PTS.

PTS Case Study Club

Opisy kliniczne (prace kazuistyczne), techniki lecznicze i zabiegowe wideo – znajdziecie w ramach projektu PTS Case Study Club dostępnego na stronie towarzystwa.

Pomysłodawcy projektu podkreślają, że portal w znacznym stopniu różni się od wiedzy przekazywanej w podobny sposób np. w mediach społecznościowych. Przede wszystkim tym, że publikowane są w nim jedynie prace recenzowane. Twórcy nie stawiają jednak żadnych barier potencjalnym autorom. O ewentualnej publikacji przypadku decyduje jakość. Do recenzji, a następnie publikacji przyjmowane są: opisy kliniczne (prace kazuistyczne), techniki lecznicze oraz filmy zabiegowe. Prace powinny przedstawiać metody leczenia stomatologicznego pacjenta. W ich strukturze należy zawrzeć: tytuł, słowa kluczowe, streszczenie, wprowadzenie, opis przypadku, dyskusję oraz literaturę. Opis nie powinien być dłuższy niż 1500 słów zawierać maksymalnie 12 zdjęć o wysokiej jakości. Jeden opis może przygotować do pięciu autorów.

Portal “Leczymy mleczaki!”

Czy próchnica może być spowodowana karmieniem piersią, ile słodzić dwulatkom, ile i jaką pastę nakładać dziecku na szczoteczkę, do którego roku życia dorosły powinien myć zęby dziecku, czy sok szkodzi zębom, czy warto bać się fluorozy – na te pytania znajdziesz odpowiedź na portalu www.leczymymleczaki.pl

Zjednoczone siły Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD) wraz z partnerami akcji: CEDE 2019 oraz Sojuszu ACFF, postanowiły zwrócić uwagę rodziców, opiekunów, nauczycieli, ale i lekarzy, na profilaktykę zdrowia zębów mlecznych. Kampania ma odczarować podstawowy mit dotyczący pierwszych dziecięcych zębów, mówiący, że skoro i tak wypadną, to nie trzeba poświęcać im zbyt dużo uwagi.

Racjonalna antybiotykoterapia – wytyczne

Dokument o nazwie „Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii” jest jednym z ważniejszych, jakie powstał w ostatnim czasie z myślą o lekarzach dentystach oraz ich pacjentach.

Dokument jest efektem burzy mózgów ekspertów z różnych dziedzin stomatologii i medycyny, która miała miejsce podczas 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE). Eksperci podkreślają, iż antybiotyki w stomatologii są bardzo nadużywane, a ponieważ jednocześnie obserwuje się gwałtownie narastającą oporność bakterii na antybiotyki. Należy uznać, że lekarze dentyści są współodpowiedzialni za ten jeden z największych problemów współczesnej medycyny. W stomatologii korzyść dla pacjenta z podania leku w profilaktyce lub leczeniu zakażenia w większości przypadków nie jest większa od potencjalnych strat związanych z ryzykiem selekcji szczepów opornych i tym samym utratą wartościowych leków przez całe społeczeństwo.

Czasopismo Protetyka Stomatologiczna (bezpłatne)

Czasopismo Protetyka Stomatologiczna/Prosthodontics wydawane jest od 1965 roku, obecnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jako kwartalnik. Jest recenzowanym pismem naukowym, zawierającym artykuły poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym.

Na łamach czasopisma publikowana są: oryginalne prace badawcze i kliniczne , prace poglądowe, opisy przypadków i technik zabiegowych, doniesienia wstępne, listy do redakcji. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty, takie jak biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie Redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów.

Czasopismo Stomatologiczne (bezpłatne)

Journal of Stomatology jest naukowym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Są w nim publikowane recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a także z pokrewnych dziedzin nauki. Redakcja przygotowując artykuł do druku stosuje ujednolicone zasady obowiązujące dla czasopism biomedycznych, opracowane przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych http://www.icmje.org/.  Redaktorem naczelnym JoS jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska.