COVID-19 - ocena ryzyka ekspozycji personelu medycznego

COVID-19

COVID-19 – ocena ryzyka ekspozycji personelu medycznego

Materiał zewnętrzny, źródło: SHL.org.pl

Ocena ryzyka zakażenia personelu medycznego na chorobę wywoływaną przez SARS-CoV-2 i postępowanie po kontakcie z pacjentem, u którego potwierdzono zakażenie (opracował Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie oraz ekspertów SHL).

Wysokie ryzyko zakażenia występuje w następujących sytuacjach :
1. Kontakt przez 15 minut lub dłużej w odległości poniżej 2 metrów bez zabezpieczenia w maskę chirurgiczną lub FFP2/3.
2. Jakikolwiek czas bezpośredniego kontaktu z narażeniem na aerozol wydechowy bez zabezpieczenia w maskę ochronną, sprzęt ochraniający oczy i fartuch barierowy. Dotyczy kontaktu i wykonywania procedur na drogach oddechowych, w tym pobierania wymazu z nosogardła na badanie PCR w kierunku SARS-CoV-2.
3. Brak właściwej higieny rąk po kontakcie w przypadku braku rękawiczek.

Postępowanie :
1. Kwarantanna 14 dniowa w warunkach domowych lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
2. Kwarantanna może być opóźniona o 48 godzin. Wynika to z najkrótszego możliwego okresu wylęgania wirusa i wystąpienia zakaźności u osoby eksponowanej. W tym czasie osoba z kontaktu może pracować z pacjentami.
3. 14 dniowy okres kwarantanny może być skrócony, na podstawie wyniku badania PCR materiału pobranego od osoby nią objętej.

Jedynie badanie przeprowadzone NAJWCZEŚNIEJ w 7 dniu od styczności osoby kwarantannowanej z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2. Wynika to z okresu wylęgania wirusa wynoszącego 2-14 dni, średnio 5-7 dni. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur. Optymalny punkt pobrania materiału gwarantuje 95% wiarygodność wyniku.
• W przypadku kontaktu z pacjentem o dużym prawdopodobieństwem zakażenia SARS-CoV-2 na podstawie objawów i badań krwi i/lub badań obrazowych kwarantanna zostaje zniesiona po uzyskaniu wyniku ujemnego badania PCR w kierunku koronawirusa u pacjenta.
• Każdy kontakt z zachowaniem procedur to niskie ryzyko i nie wymaga kwarantanny.
• W przypadku rozerwania rękawiczki zastosowanie higieny rąk to niskie ryzyko i nie wymaga kwarantanny
• W przypadku rozerwania fartucha/kombinezonu należy odejść od pacjenta zmienić ubrania i fartuch, zastosować procedurę higieny rąk, to niskie ryzyko i nie wymaga kwarantanny.

Personel po kontakcie z zakażonym przez pierwsze 48 godzin nie stanowi zagrożenia (najkrótszy okres inkubacji wynosi 2 dni, mediana 5 dni). Nie ma uzasadnienia wykonywanie testów genetycznych przed upływem 5-7 dni od kontaktu ze względu na wysokie ryzyko wyników fałszywie ujemnych.

KAŻDA DECYZJA O KWARANTANNIE MUSI BYĆ SKONSULTOWANA Z ZESPOŁEM KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH.