COVID-19 projekt badawczy PTS Lublin - wypełnij ankietę

COVID-19

COVID-19 projekt badawczy PTS Lublin

W imieniu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zapraszamy lekarzy dentystów do udziału w projekcie badawczym poświęconym COVID-19.

W ramach prac naukowych prowadzonych wspólnie przez naukowców/lekarzy dentystów i psychologów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy ze Style Italiano oraz Tomorrow Tooth powstała ankieta. Odpowiada ona na obecny problem zakażeń Covid-19 w Polsce i na świecie związany z ograniczeniem wykonywania zabiegów oraz obaw z nimi związanych. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, służy wyłącznie celom naukowym. Prosimy o udzielanie odpowiedzi zgodnie ze swoją wiedzą i odczuciami oraz bez pomocy osób trzecich. Ankieta składa się z 5 różnych krótkich kwestionariuszy. Każdy kwestionariusz posiada różną skalę odpowiedzi – szczegółowe informacje na każdej ze stron.

ANKIETA: https://forms.gle/gPYWj373qqLVqqBg9

Współautorami opublikowanych wyników będą: dr hab. med Janusz Borowicz (przewodniczący zarządu oddziału lubelskiego PTSu) oraz skarbnik w/w oddziału dr n. med. Leszek Szalewski (skarbnik w/w oddziału)