COVID-19 w liczbach – polski dashboard. Zobacz jak działa

COVID-19

COVID-19 w liczbach – polski dashboard

Filip Wiński stworzył dashboard, który pozwala w jednym miejscu śledzić najważniejsze dane dotyczące koronawirusa COVID-19.

Wyszukiwarka danych, m.in. o liczbie przypadków czy śmiertelności, z podziałem na kraje, znajduje się TUTAJ. Narzędzie opiera się na informacjach statystycznych European Centre for Disease Prevention and Control.

Dane są publikowane przez ECDC codziennie ok. g. 12. (autor stara się aktualizować dashboard niezwłocznie po publikacji nowych danych.)

Dashboard został opracowany za pomocą Data Studio (narzędzie udostępnione przez Google).

Dashboard jest interaktywny tzn. każdy kto wyświetla raport może samodzielnie filtrować dane poprzez m.in.:

– wskazanie wybranego państwa – kliknięcie na wiersz w głównej tabeli

– wskazanie kilku wybranych państw – kliknięcie kolejno na wybrane państwa w głównej tabeli przytrzymując klawisz ctrl

– wybranie zakresu dat do analizy w oknie wyboru w prawym górnym rogu.

O autorze

Filip Wiński  jest biegłym rewidentem i na co dzień zawodowo zajmuje się modelowaniem finansowym oraz analizą danych finansowych. Ponadto prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na których zapoznaję studentów z technikami przetwarzania i analizy danych finansowych w arkuszach kalkulacyjnych oraz narzędziach typu Business Intelligence.

Kod do umieszczania na stronie

<iframe width=”600″ height=”450″ src=”https://datastudio.google.com/embed/reporting/32eff92b-5bfa-419f-9c14-fd3a4c910f98/page/nR5KB” frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

Link:

https://datastudio.google.com/u/1/reporting/32eff92b-5bfa-419f-9c14-fd3a4c910f98/page/nR5KB