Zalecenie WHO dotyczące noszenia masek ochronnych (06.04.2020) – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

COVID-19

Zalecenie WHO dotyczące noszenia masek ochronnych (06.04.2020)

Noszenie masek medycznych jest jednym ze środków zapobiegawczych, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób wirusowych układu oddechowego, w tym COVID-19. Jednak WHO pozostawia w gestii władz danego kraju rekomendowanie lub nie noszenia masek przez osoby zdrowe.

WHO opracowało wytyczne dotyczące strategii ochrony osobistej przed zakażeniem i zachorowaniem na COVID-19

Ochrona osób zdrowych/bez symptomów choroby

NIE ma obecnie dowodów na to, że noszenie maski (medycznej lub innej) przez osoby zdrowe może zapobiec zakażeniu wirusami układu oddechowego, w tym COVID-19. Zalecenie noszenia masek może jednak zostać wydane przez władze na podstawie analizy ryzyka zachorowania, dostępności masek, kosztów i zysków społecznych.

Ochrona osób z objawami choroby

Osoby z objawami powinny:

 • nosić maskę medyczną, izolować się i zasięgnąć porady lekarza, gdy tylko poczują się źle. Objawy mogą obejmować gorączkę, zmęczenie, kaszel, ból gardła i trudności w oddychaniu. Należy zauważyć, że wczesne objawy u niektórych osób zakażonych COVID-19 mogą być bardzo łagodne;
 • należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zakładania, zdejmowania i usuwania masek medycznych;
 • przestrzegać wszystkich dodatkowych środków zapobiegawczych, w szczególności higieny rąk i utrzymywania fizycznej odległości od innych osób.

Ochrona personelu medycznego

Maski medyczne powinny być zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia. Używanie masek medycznych w społeczności może stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, zaniedbując inne niezbędne środki ochrony, takie jak higiena rąk i dystans fizyczny.

Pracownicy służby zdrowia powinni:

 • Nosić maskę medyczną podczas wchodzenia do pokoju, w którym przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19.
 • Podczas pracy w warunkach, w których występują procedury generowania aerozolu, należy nosić maski FFFP2, N95 lub maski o wyższych standardach bezpieczeństwa.

Uwaga: maski z bawełny nie są uważane za odpowiednie do ochrony pracowników opieki zdrowotnej [30].

Ogólne zalecenia środków ochrony osobistej dla społeczeństwa:

Celem prewencji przez zakażeniem należy:

 • unikać większych grup ludzi i zamkniętych, zatłoczonych przestrzeni;
 • utrzymywać fizyczną odległość co najmniej 1 m od innych osób, w szczególności od osób z objawami oddechowymi (np. Kaszel, kichanie);
 • często wykonywać czynności związane z higieną rąk, używając środków na bazie alkoholu (jeśli ręce nie są wyraźnie brudne) lub mydła i wody, gdy ręce są wyraźnie brudne;
 • zakrywać nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką higieniczną podczas kaszlu lub kichania, usuwać chusteczkę natychmiast po użyciu i umyć ręce;
 • powstrzymać się od dotykania ust, nosa i oczu.

Zasady zdejmowania i zakładania masek:

W przypadku każdego rodzaju maski odpowiednie użycie i usuwanie jest niezbędne, aby zapewnić ich skuteczność i uniknąć wzrostu transmisji.

Instrukcja WHO:

 • Ostrożnie umieścić maskę, upewniając się, że zakrywa ona usta i nos, i zawiązać tak, aby zminimalizować wszelkie przerwy między twarzą a maską.
 • Unikać dotykania maski podczas jej noszenia.
 • Zdejmować maskę za pomocą odpowiedniej techniki: należy nie dotykać przedniej części maski, ale odwiązać ją od tyłu.
 • Po usunięciu lub za każdym razem, gdy zużyta maska ​​zostanie przypadkowo dotknięta, należy oczyścić ręce za pomocą środków na bazie alkoholu lub mydła i wody (jeśli ręce są wyraźnie brudne).
 • Wymienić maskę, gdy tylko staną się wilgotna, na nową czystą, suchą maskę.
 • Nie należy ponownie używać masek jednorazowych.
 • Maseczki jednorazowego użytku należy usuwać po każdym ich użyciu.

 Zalecenia WHO dla osób odwiedzających placówki zdrowotne:

Osoby objawowe odwiedzające placówki służby zdrowia powinny:

 • Nosić maskę medyczną podczas oczekiwania na TRIAGE oraz podczas transportu w obrębie obiektu;
 • Nie nosić maski medycznej, gdy są izolowana w jednym pomieszczeniu, ale zakrywać usta i nos podczas kaszlu lub kichania jednorazowymi chusteczkami papierowymi. Chusteczki należy odpowiednio zutylizować, a ręce umyć.

Źródło: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak