Dr Anna Lella – trzecia przedstawicielka Polski we władzach FDI – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Dr Anna Lella – trzecia przedstawicielka Polski we władzach FDI

W dniu 29 września podczas Zgromadzenia Walnego delegatów FDI odbyły się wybory do struktur tej największej na świecie organizacji reprezentującej lekarzy stomatologów. Wzięli w nich udział przedstawiciele około 200 organizacji zrzeszonych w Światowej Federacji Stomatologicznej. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na stanowisko członka rady (Councillor) komitetu edukacji FDI została powołana dr Anna Lella. Funkcja ta będzie przez Panią Doktor pełniona przez najbliższe dwie kadencje – w latach 2021–2024.

Oznacza to, że po raz pierwszy w 121-letniej historii FDI nasz kraj reprezentują aż trzy osoby, a zarazem same kobiety. Poza dr Anną Lellą we władzach Światowej Federacji Stomatologicznej zasiadają Prezydent PTS prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak oraz dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak, które pełnią funkcje w komitetach stałych FDI (komitet edukacji i komitet praktyki zawodowej). Co warto podkreślić, prof. Marzena Dominiak i dr hab. Kinga Grzech-Leśniak są związane z tą samą uczelnią – Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. 

 

Dr Anna Lella jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistką w dziedzinie stomatologii ogólnej (1996) i periodontologii (2000) oraz absolwentką e-MBA w zakresie skoordynowanej opieki zdrowotnej (2021). Jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Jako delegat na Zgromadzenie Ogólne FDI dr Lella reprezentuje polski samorząd lekarski już od 2007 roku. Jest także jego przedstawicielem w Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, gdzie pełniła funkcję sekretarza (2010–2013), prezesa elekta (2013–2016), a następnie prezesa (2016–2019). Ponadto była dwukrotnie członkiem Komitetu ds. Budżetu FDI oraz członkiem komitetu organizacyjnego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI, który odbył się w 2016 roku w Poznaniu. 

 

Cele jakie dr Anna Lella stawia w swojej pracy w FDI to:

  • ochrona roli lekarza stomatologa jako przedstawiciela wolnego zawodu i lidera zespołu stomatologicznego;
  • obrona zasad etycznych zawodu dentysty, przede wszystkim jego samodzielności zawodowej – szczególnie w czasach, gdy w wielu państwach szybko rozwija się tzw. stomatologia korporacyjna;
  • podkreślanie medycznego – bardziej niż technicznego – charakteru zawodu lekarza dentysty;
  • podnoszenie świadomości społecznej na temat higieny jamy ustnej i jej znaczenia dla ogólnego stanu zdrowia;
  • rozwój i promocja nowoczesnej stomatologii (na wszystkich etapach edukacji, także podyplomowej), która odpowiada na bieżące, dynamicznie zmieniające się potrzeby zawodu i naszych pacjentów. 

 

Gratulujemy wyboru Pani Doktor Annie Lelli i życzymy sukcesów w pracy na forum Światowej Federacji Stomatologicznej.