FDI: webinar z zakresu cyfrowej diagnostyki w stomatologii już jutro! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

FDI: webinar z zakresu cyfrowej diagnostyki w stomatologii już jutro!

W trosce o rozwój zawodowy lekarzy stomatologów Światowa Federacja Dentystyczna zaprasza – w ramach FDI Oral Health Campus – do udziału w webinarze na temat cyfrowej diagnostyki w stomatologii. Wydarzenie to, prowadzone w języku angielskim, odbędzie się już jutro, a udział w nim wymaga rejestracji na stronie FDI.

„Nowe cyfrowe metody diagnostyczne, obrazowanie 3D oraz sztuczna inteligencja w stomatologii. Zaawansowane cyfrowe metody diagnostyczne, w tym tomografia CBCT” (ang. Emerging digital modalities, 3D imaging and artificial intelligence in Dentistry. Advanced Digital Diagnostic modalities including Cone Beam CT) to tytuł webinaru, który rozpocznie się we wtorek 14 czerwca o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.

W opisie wydarzenia podano, że w ciągu ostatnich dwóch dekad za sprawą pojawienia się technologii cyfrowych w stomatologii (w tym radiografii wewnątrzustnej, tomografii komputerowej wiązki stożkowej CBCT czy skanerów wewnątrzustnych) dentyści dostrzegli rolę prawidłowego obrazowania w stomatologii. Dynamiczny rozwój nowych metod sprawia, że nie sposób dziś przecenić wartość obrazowania cyfrowego m.in. w diagnostyce, chirurgii szczękowo-twarzowej czy przedzabiegowej ocenie szkieletu szczękowo-twarzowego w trzech wymiarach. Ponadto wprowadzenie aplikacji klinicznych opartych na sztucznej inteligencji utorowało drogę do dalszych badań nad AI, rozpoczynając kolejną cyfrową rewolucję w stomatologii. 

Jak zapowiadają organizatorzy, prezentacja przygotuje uczestników do bycia lekarzami przyszłości. Udział w webinarze pozwoli m.in. zrozumieć rolę obrazowania cyfrowego w prawidłowej diagnostyce, skuteczność tomografii CBCT w wykrywaniu stanów chorobowych oraz planowaniu leczenia z użyciem implantów dentystycznych. Ponadto webinar rzuci światło na rolę sztucznej inteligencji w przyszłości diagnostyki stomatologicznej. 

Wykładowca, Mel Mupparapu DMD, MDS, Dip. ABOMR, jest specjalistą w zakresie radiologii stomatologicznej. W 1996 roku ukończył University of Pennsylvania School of Dental Medicine w Filadelfii (USA), a obecnie jest profesorem na macierzystej uczelni oraz kierownikiem tamtejszego Wydziału Radiologii Jamy Ustnej i Radiologii Szczękowej-Twarzowej. 

W przeszłości był stypendystą Programu Fulbrighta, a aktualnie, korzystając z grantu National Institutes of Health (NIH), prowadzi badania nad wpływem leków antyretrowirusowych na gęstość kości, jak również badania nad rolą sztucznej inteligencji w wykrywaniu zmian okołowierzchołkowych. Mel Mupparapu wykładał radiologię stomatologiczną na kilku uczelniach medycznych w Stanach Zjednoczonych, na Jamajce, Malcie oraz w Indiach. Dotychczas opublikował ponad 150 recenzowanych prac naukowych, jest także współautorem kilku podręczników z zakresu radiologii stomatologicznej.

Aby zarejestrować się lub zalogować i uczestniczyć w webinarze, kliknij tutaj.