Festiwal Kości – poznaj wykładowców Wrocławskich Dni Implantologii! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Festiwal Kości – poznaj wykładowców Wrocławskich Dni Implantologii!

W dniach 3-4 czerwca – pod hasłem „Festiwal Kości” – odbędzie się tegoroczna edycja Wrocławskich Dni Implantologii (WDI). Jak sugeruje hasło przewodnie, w zaplanowanych wykładach wybitnych specjalistów z Polski i Europy dominować będzie temat tkanek twardych – bardzo istotnych w kontekście sukcesu leczenia implantologicznego.

Wrocławskie Dni Implantologii na stałe zapisały się w kalendarzu najbardziej prestiżowych wydarzeń edukacyjnych w branży stomatologicznej. Po perturbacjach związanych z COVID-19, WDI powracają w znanej wszystkim formule stacjonarnej i jak zawsze będą po brzegi wypełnione wiedzą przekazywaną przez wybitnych ekspertów, nauczycieli akademickich, międzynarodowe autorytety i lekarzy-praktyków.

Festiwal Kości zainauguruje w piątek warsztat prowadzony przez dr. Thomasa Hansera – chirurga jamy ustnej i periodontologa, eksperta w zakresie implantologii stomatologicznej, wykładowcę Uniwersytetu w Münster, Uniwersytetu we Frankfurcie, Uniwersytetu w Dreźnie oraz Uniwersytetu Harvarda w Bostonie. Temat warsztatów to „Zaawansowane techniki lecznicze z zastosowaniem kości autogennej w regeneracji trójwymiarowych ubytków kostnych oraz podnoszeniu dna zatoki szczękowej”. Podczas spotkania zostaną poruszone takie tematy, jak bezpieczne pobranie bloków kostnych z okolicy zatrzonowcowej, przewidywalna i długoterminowo stabilna pozioma i pionowa augmentacja kości oraz skuteczne podniesienie dna zatok szczękowych w przypadkach dużego zaniku objętości wyrostka zębodołowego.

Również w piątek – po wykładzie inauguracyjnym gościa specjalnego, którym będzie znany pisarz Marek Krajewski – dr Thomas Hanser wygłosi wykład pod tytułem „The symbiosis of hard and soft tissue management for long-term implant success: a biological concept”. Podczas wykładu omówiony zostanie temat autogennych przeszczepów tkanek twardych i miękkich, które ze względu na potencjał biologiczny nadal stanowią złoty standard w trójwymiarowej rekonstrukcji ubytków kostnych w zakresie wyrostków zębodołowych.

W piątek swoje wykłady wygłoszą dr Luis Ripoll oraz dr Marcel Firlej. Wykład dr. Luisa Ripolla poświęcony będzie zastosowaniu systemu Invisalign Go w różnych aspektach leczenia pacjentów, wyjaśnieniu systemu i technologii Invisalign Go, zapoznaniu się z parametrami klinicznymi, pokazaniu korzyści z kompleksowego podejścia do leczenia i zwróceniu uwagi na możliwości wykorzystania systemu Invisalign Go w stomatologii małoinwazyjnej.

Dr Marcel Firlej wygłosi wykład po tytułem „Osteodensyfikacja – popraw jakość swoich zabiegów implantologicznych”. Będzie można z niego dowiedzieć się, jakie są zasady naukowe procesu osteodensyfikacji, jak zachować kość, jak przeprowadzić jej plastyczną ekspansję, jak wpływać w kontrolowany sposób na wytrzymałość kości, a także jak oceniać ryzyko i unikać powikłań w leczeniu.

Sobota rozpocznie się od wykładu „Novel bone regenerative concepts in dentistry” prof. Itzhaka Bindermana – wybitnego specjalisty w dziedzinie biologii, biochemii i bioinżynierii tkanki kostnej. Przez wiele lat był kierownikiem Wydziału Dentystycznego i Laboratorium Tkanek Twardych w Tel Aviv Medical Centre, jest autorem ponad 150 artykułów w najważniejszych periodykach branżowych.

Następnie na scenie pojawią się prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – prezydent PTS-u, kierownik Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, autorka ponad 300 publikacji oraz 5 książek w języku polskim i angielskim z zakresu implantologii, chirurgii stomatologicznej i ortognatycznej, także prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange – kierownik Katedry Ortodoncji Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Technologicznego w Dreźnie, ekspert we wszystkich aspektach funkcjonalnego obciążenia przeszczepów kostnych z/bez zachowania błony oraz zębodołu i wyrostka. Ich wspólny wykład będzie dotyczył rekonstrukcji kości z punktu widzenia ortodonty (wskazania i ograniczenia).

Dr hab. n. med. Piotr Majewski – kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz kierownik Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego (Central European Implant Academy – CEIA) – wygłosi wykład pod tytułem „Regeneracja czy augmentacja? Aspekty biologiczne i kliniczne rekonstrukcji ubytków kostnych”.

Kolejny zagraniczny prelegent – dr Paolo Casentini – zaprezentuje wykład pod nazwą „Regeneracja Sterowana Protetycznie (PGR): nowe strategie zarządzania tkankami miękkimi i zindywidualizowana augmentacja kości w implantologii stomatologicznej”.

Dr n. med. Bartosz Cerkaski – ekspert, nauczyciel i trener w zakresie klinicznej stomatologii cyfrowej, estetycznej i funkcjonalnej stomatologii rekonstrukcyjnej, implantologii, mikroendodoncji, cyfrowego projektowania i planowania leczenia oraz fotografii stomatologicznej – omówi temat cyfrowej implantoprotetyki pełnołukowej. Z wykładu będzie można dowiedzieć się, że prowadzeniu dobrej stomatologii pełnołukowej chodzi nie tylko o wykorzystanie technologii w celu lepszego diagnozowania, projektowania, planowania i leczenia, ale także w celu planowania inwestycji, stworzenia kluczowych partnerstw, pokonania krzywej uczenia się czy szeroko rozumianego pozyskiwania pacjentów na terapie kompleksowe.

Konferencję zamknie prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak z wykładem „Periimplantitis wczoraj i dziś – możliwości diagnostyki i leczenia z zastosowaniem nowoczesnych procedur terapeutycznych”.

Pełny program Festiwalu Kości, biogramy wykładowców, a także formularz zakupu biletów można znaleźć na stronie https://festiwalkosci.pl/.