VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką” – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Z Oddziałów

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką”

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką”,  która odbędzie się  w formie on-line na platformie ZOOM, w dniu 13.05.2022 r.

Uroczyste otwarcie Konferencji zaplanowane jest na godz. 9.00.                

Link do Konferencji:
https://us06web.zoom.us/j/85062325893

Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Konferencji                                                                        
dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni

 

Program Konferencji: 

900 Rozpoczęcie Konferencji

Sesja wykładowa I:
Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
dr n. med. Monika Tymczyna-Sobotka

9.10-9.40 prof. A. Zimenkowski, doc. W. Szybiński, doc. T. Gutor, doc. M. Sech, doc. I. Kowalska
Medyczne, społeczne, ekonomiczne problemy zarządzania w czasie wojny na rzecz pogranicza polsko-ukraińskiego

9.40-10.10 prof. OP Kharbanda
Orthodontist’s perceptive of occlusion

Sesja wykładowa II :
Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
prof. Andrzej Zimenkowski
dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni

10.20-10.50 prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
Zaburzenia mineralizacyje zębów w wieku rozwojowym

10.50-11.20 prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Pantomogram w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych – tak czy nie?

11.20-11.50 dr n. med. Leszek Szalewski
Miejsce fotografii w edukacji stomatologicznej

Sesja wykładowa III:
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik Błaszczak
doc. Włodzimierz Szybiński
dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha

12.00 – 12.15 dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
Wpływ technologii odlewania oraz udziału materiału wtórnego przetopu na właściwości użytkowe i trwałość protez szkieletowych

12.15- 12.30 dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
Najnowsze zalecenia dotyczące stosowania amalgamatu w stomatologii

12.30- 13.00 dr n. med. Krystian Kuźniarz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski
Odtwarzanie funkcji oraz estetyki w zabiegach rekonstrukcyjnych czaszki twarzowej

13.00 Zakończenie Konferencji