Historia PTS – odwilż i epoka „Towarzysza Wiesława” – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wiedza

Historia PTS – odwilż i epoka „Towarzysza Wiesława”

Podejmowane krótko po zakończeniu II wojny światowej próby, aby zjednoczyć środowisko lekarzy dentystów przyniosły efekt w 1951 roku w postaci utworzenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Kluczowy był także rok 1953, gdy odbył się II Ogólnopolski Zjazd Stomatologów PTS, zwany Konstytucyjnym, podczas którego uchwalono Statut Towarzystwa oraz wybrano pierwszego prezesa.

Następne lata stały po znakiem ugruntowywania pozycji Towarzystwa i wyodrębniania się jego struktur regionalnych. W trudnej, nierzadko siermiężnej rzeczywistości lat 50. i 60. powoływano do życia kolejne sekcje PTS, co miało przełożenie na rozwój krajowej stomatologii, a także poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności przez lekarzy dentystów.

W Łodzi w 1954 roku zaczęto wydawać „Stomatologię” – pierwszy biuletyn regionalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W 1956 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa PTS: prof. Aleksandra Ujejskiego zastąpił prof. Tadeusz Karnibad, kierownik Wydziału Stomatologicznego na ówczesnej Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie. W tym samym roku przybył kolejny wojewódzki oddział PTS – w Kielcach.

W roku 1958 utworzono „Krakowską Stomatologię” – czasopismo wiele lat później znane jako „Implantoprotetyka”. Wtedy również nastąpił wybór trzeciego już prezesa Towarzystwa. Został nim prof. Janusz Krzywicki, założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej w Akademii Medycznej w Warszawie. Funkcję szefa PTS prof. Krzywicki pełnił aż do 1971 roku – najdłużej w dotychczasowej historii Towarzystwa.

W 1959 roku nastąpiło przekształcenie Sekcji Stomatologicznej PTL przy udziale działających już w Warszawie od niemal dekady władz PTS – dzięki temu rozpoczął się drugi okres działalności z pełną niezależnością merytoryczną i administracyjno-finansową. W tym samym roku ukonstytuował się oddział PTS w Olsztynie, a dotychczasowa Sekcja Stomatologiczna w Rzeszowie przekształciła się w tamtejszy oddział PTS.

W roku 1960 swoją działalność zainaugurował trzeci na Pomorzu oddział Towarzystwa – w Koszalinie. W tym samym roku w stolicy odbył się III Ogólnopolski Zjazd Stomatologów PTS. W 1962 roku powołano do działania koło Towarzystwa w Opolu, które po pięciu latach przekształciło się w oddział PTS. Rok później na rynku wydawniczym zadebiutowała „Wrocławska Stomatologia”, która istnieje do dziś jako jedno z wiodących czasopism dla lekarzy dentystów – „Dental & Medical Problems”.

Czwarty już Ogólnopolski Zjazd Stomatologów PTS odbył się w Warszawie w roku 1965. Wówczas też do rąk czytelników trafiło pierwsze wydanie „Protetyki Stomatologicznej”, czasopisma, w którego powstanie zaangażowały się takie autorytety krajowej stomatologii jak prof. Janina Galasińska-Landsbergerowa i prof. Eugeniusz Spiechowicz. Ważnym wydarzeniem roku 1967 było utworzenie – decyzją ministra zdrowia – drugiej na wschodzie Polski Katedry Stomatologii: została ona zorganizowana przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.

W roku 1968 czasopismo „Poznańska Stomatologia” (związane z tamtejszą Akademią Medyczną) zostało przemianowane na wydawany do dziś półrocznik „Dental Forum”. Podobnie jak wcześniej wymienione tytuły, jest on oficjalnie organem prasowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Ostatnim ważnym wydarzeniem w historii PTS w latach 60. było utworzenie w 1969 roku Sekcji Stomatologii Dziecięcej, której przewodniczącą została dr Katarzyna Grodzka z Akademii Medycznej w Warszawie.

Więcej informacji na temat działalności PTS w minionych dziesięcioleciach znaleźć można na stronie internetowej historia.pts.net.pl.