II moduł II edycji EMDOI czyli regeneracja tkanek twardych w implantoprotetyce! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

II moduł II edycji EMDOI czyli regeneracja tkanek twardych w implantoprotetyce!

W ostatni weekend, w dniach 8-11 grudnia 2022 roku odbył się II moduł studiów podyplomowych EMDOI. European Master Degree in Oral Implantology, to podyplomowe studia implantoprotetyczne dla średniozaawansowanych lekarzy z przewagą chirurgii stomatologicznej w programie nauczania.

Tematem przewodnim tego modułu była REGENERACJA TKANEK TWARDYCH W IMPLANTOPROTETYCE.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy mogli pogłębić własną wiedze w zakresie postępowania w przypadku wybranych zmian patologicznych wyrostka zębodołowego przy planowaniu leczenia implantologicznego. Druga część dnia została poświęcona na omówienie zasad postępowania w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym oraz aspektom przygotowania do zabiegu pacjenta stosującego leki przeciwzakrzepowe. Pierwszego dnia gościliśmy prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyka oraz dr hab. Mariusza Szutę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Drugi dzień zapowiadał się również niezwykle ciekawie. Tym razem organizatorzy kolejny raz udowodnili, że każdy dzień jest wyjątkowy a poziom wiedzy, który zdobywają słuchacze jest każdego dnia na najwyższym poziomie. Tym razem słuchacze EMDOI II edycji mogli cały dzień poświecić tajnikom sztuki autoprezentacji, w  które wprowadzał uczestników jak zwykle niezawodny Pan Mariusz Szuba.

Trzeci dzień EMDOI to wystąpienia prof. dr hab. Piotr Majewskiego, który omówił szczegółowo zasady regeneracji oraz wskazał podstawy biologiczne w kontekście różnych technik argumentacyjnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym.  Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie omówiła praktyczne aspekty diagnostyki radiologicznej w implantologii.

Czarty dzień to czas poświęcony na wykłady dr n med. Adam Ziemlewskiego oraz dr n med. Marcela Firleja. Pierwszy z wykładów został poświęcony tematyce uzupełnianie braków zębowych w przypadku braku zawiązków oraz odpowiedniemu czasowi zabiegów przy pełnej kooperacji zespołowej. Omówiona została również diagnostyka i planowanie leczenia zespołowego oraz ogólne zasady prowadzenia leczenia ortodontyczno-chirurgicznego wad gnatycznych.

Druga cześć wykładów dr Adama Ziemlewskiego poświęcona została wpływowi zabiegów ortognatycznych (SARPE, BIMAX) na ukrwienie kości i możliwości leczenia implantologicznego oraz zabiegów implantologicznych umożliwiających uzupełnienie braków zębowych w wadach gnatycznych. Poruszona została również tematyka ustalania zgryzu konstrukcyjnego na implantach jako przygotowania do operacji ortognatycznej. Wspomniano również o odpowiedniej rehabilitacji protetycznej na implantach jako elemencie stabilizującym i warunkującym długofalowy i przewidywalny efekt leczenia.

Druga część czwartego dnia to czas wypełniony wiedzą przez dr n med. Marcela Firleja, który omówił i przedstawił słuchaczom wytyczne jak zachować kość oraz jak przeprowadzić jej plastyczną ekspansję.

Dziękujemy wszystkim za weekend pełny wiedzy, emocji, uśmiechu a uczestnikom dziękujemy za pełne zaangażowanie! Do zobaczenia w kolejnym module, na początku 2023 roku.