Już w październiku ruszają studia podyplomowe Master of Lean Healthcare Management – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Już w październiku ruszają studia podyplomowe Master of Lean Healthcare Management

Zaledwie kilka tygodni pozostało do rozpoczęcia zajęć na nowo uruchomionych studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Master of Lean Healthcare Management to studia oparte na unikalnym, interdyscyplinarnym programie, który łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania, metodyki Lean Management, a także umiejętności związane z sektorem ochrony zdrowia.

Czym jest Lean Management? Jest to podejście w zarządzaniu, które łączy maksymalizację wartości dla klienta/pacjenta z minimalizacją marnotrawstwa zasobów i czasu. Filozofia ta jest z powodzeniem stosowana w wielu różnych branżach – także w stomatologii, gdzie poprawę jakości obsługi pacjentów pozwala łączyć z wyższą efektywnością i lepszym zarządzaniem pracą kliniki. 

Wśród przykładowych zastosowań Lean Management w stomatologii organizatorzy podają poniższe.

  • Analiza procesów – w ramach Lean Management zaleca się analizę i mapowanie procesów w celu rozpoznania obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. W stomatologii analiza procesów może pomóc w identyfikacji obszarów, w których pacjenci muszą czekać lub w których pojawiają się problemy związane z organizacją pracy, co może prowadzić do niezadowolenia pacjentów i strat finansowych.
  • Kaizen (od japońskiego: ‘ciągła zmiana na lepsze’) – to podejście do doskonalenia, które pozwala na wprowadzanie ulepszeń w procesach w sposób ciągły. W stomatologii Kaizen może być stosowany do ciągłej poprawy procesów, jak również do wprowadzania usprawnień w obszarze zaopatrzenia i sprzętu stomatologicznego.
  • Wartość dla pacjenta – w Lean Management zaleca się skupienie na maksymalizowaniu wartości dla klienta. W stomatologii oznacza to dostarczenie usług, które odpowiadają na potrzeby pacjenta, w sposób jak najbardziej skuteczny i efektywny. Oznacza to np. skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, lepszą organizację harmonogramu, czy dostarczanie informacji na temat procedur w sposób łatwy do zrozumienia.
  • 5S – podejście to pozwala na poprawę organizacji pracy i efektywności poprzez utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy. W stomatologii 5S usprawnia organizację gabinetów dentystycznych, zapewnia lepszą organizację przestrzeni i składowania sprzętu, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie zabiegów.

Poza większą efektywnością pracy, poprawą jakości obsługi pacjentów i redukcją kosztów, wprowadzenie Lean Management w stomatologii podnosi motywację i zaangażowanie pracowników, to zaś prowadzi do lepszej jakości pracy i większego zadowolenia pacjentów.

Na stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu napisano: – Uczestnicy studiów podyplomowych „Master of Lean Healthcare Management” zdobędą praktyczne umiejętności, które pomogą im wprowadzić i zarządzać zmianami w ich organizacjach, a także będą potrafili lepiej rozumieć i analizować dane, aby podejmować świadome decyzje. Po ukończeniu tych studiów absolwenci będą mogli wprowadzać i monitorować procesy oparte na Lean w swoich placówkach medycznych, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, zwiększenia efektywności i redukcji kosztów. 

Dla osób gotowych podjąć studia podyplomowe w tym zakresie przewidziano 30 miejsc, a zajęcia rozpoczną się już w październiku 2023 roku. Studia obejmują 240 godzin zajęć prowadzonych w ciągu trzech semestrów (półtora roku). Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie we Wrocławiu – w soboty i niedziele. Studenci będą korzystali z wiedzy doświadczonej kadry praktyków z zakresu Lean Management oraz znajdą się pod stałą opieką promotorów. Najlepsi studenci będą mogli liczyć na nawiązanie współpracy z firmą Lean w medycynie sp. z o.o. Przewidziane są także kolacje integracyjne: pierwsza tuż po rozpoczęciu studiów, druga po obronie prac.

Zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji, uzyskiwania nowych kompetencji, co z pewnością przełoży się na sukces gabinetu zarządzanego w sposób optymalny, w oparciu o sprawdzoną, zweryfikowaną w praktyce wiedzę.

Więcej szczegółów na temat studiów znaleźć można na stronie internetowej Centrum Kształcenie Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.