Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego już za nami! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego już za nami!

W ubiegły piątek we Wrocławiu w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz online) odbyło się już kolejne tej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego omówione i przegłosowane zostały również kwestie newralgiczne z punktu widzenia działalności PTS zarówno w kraju, jak również na arenie międzynarodowej, tak w kontekście działalności PTS jako towarzystwa naukowego, jak i aktywności biznesowej PTS.

Podczas spotkania została przedstawiona koncepcja organizacji jesienią 2025 roku międzynarodowej Konferencji „PENNENDO GLOBAL 2025” we współpracy z PTS. Prezentującym założenia był Prezes Sekcji Endodoncji PTS Dr n. med. Hubert Gołąbek.

Kolejnymi z omawianych tematów były sprawy wewnętrzne PTS związane z sfinansowaniem nowo powstałych sekcji w PTS oraz zaprezentowany został plan dalszych działań w zakresie formalizacji znaków wykorzystywanych biznesowo przez PTS poprzez uporządkowanie spraw dotyczących znaków towarowych, patentów oraz księgi znaków, która po  przeprocesowaniu formalnym zacznie oficjalnie obowiązywać w towarzystwie.

W trakcie posiedzenia zaplanowane zostało sprawdzianie z działalności Biura Zarządu Głównego za rok 2023, które prezentował Zarządowi Piotr Flejszar Dyrektor Biura Zarządu Głównego pokazując ile i jakie aktywności zostały podjęte w ostatnim czasie. Uzupełniniem całości aktywności Biura Zarządu Głównego była prezentacja podsumowująca Miesiąc Zdrowia Jamy Ustnej 2024, który nie dawno dobiegł końca.

Szereg aktywności jakie miały miejsce w ramach prowadzonej przez PTS ogólnopolskiej Kampanii Polska Mówi #aaa wspierającej obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy ustnej zaprezentowała Prof. dr hab. Marzena Dominiak, prezydent naszego Towarzystwa. Pani Prezydent przedstawiła Zarządowi listę aktywności wykonanych przez Biuro ZG w miesiącu marcu 2024 oraz omówiła start II edycji projektu leczniczo-profilaktycznego Rozdajemy Uśmiechy na Zdrowie współorganizowanym przez PTS, Septodont oraz markę Enel-med.

W dalszej części spotkania omówiona i przedyskutowana została ważna dla środowiska kwestia związana nadawaniem certyfikatów umiejętności zawodowych. Został zatwierdzony wewnętrzny regulamin nadawania certyfikatów umiejętności zawodowych w oparciu o przyjętą nową koncepcję. ZG określił również katalog umiejętności zawodowych podlegających certyfikowaniu.

Kolejnym ważnym elementem dyskusji było powołanie kierowników grup roboczych do rekomendacji w zakresie leczenia bisfosfonianami, lekami przeciwkrzelipwymi, w przypadku pacjentów z nowotworami krwi oraz otyłości w leczeniu stomatologicznym w osobach:  Dr hab. Mariusz Szuta, Prof. dr hab. Marta Guzik i Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk oraz Prof. dr hab.Marzena Dominiak razem z Prof. dr hab. Mastalerz-Migas.

Na zakończenie spotkania odbyły się kolejne głosowania podczas których Zarząd Główny przyjął rezygnację dr hab. Katarzyny Skośkiewicz-Malinowskiej, prof. UMW z funkcji Prezesa Sekcji Stomatologii Zachowawczej a nowym Prezesem tej sekcji został wybrany Dr n. med. Maciej Żarow. Serdecznie gratulujemy wyboru na Prezesa Sekcji i życzymy samych ciekawych projektów w nadchodzącym czasie.

Ostatnią ale jakże ważną kwestią, którą ZG procesował w tym dniu była podjęta uchwała o reaktywacji oddziału Białystok a nową decydentką odpowiedzialną za ciężar odbudowania lokalnych struktur Oddziału Białystok została Pani Dr n. med. Anna Ewa Kuc. W imieniu członków PTS Pani Ewie gratulujemy inicjatywy, determinacji i życzymy wielu sukcesów w budowie oddziału Białystok od podstaw.