Kompetencje miękkie w stomatologii - wypenij ankietę

Aktualności

Kompetencje miękkie w stomatologii – ankieta

Ocena postępowania z pacjentem obciążonym kardiologicznie w praktyce lekarza stomatologa (ankieta)

W pracy każdego lekarza dentysty jakość relacji z pacjentem stanowi jeden z najistotniejszych elementów warunkujących skuteczność prowadzonego leczenia, jak i odbiór zawodu stomatologa w oczach społeczeństwa. Jedną z misji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest promowanie doskonalenia umiejętności interpersonalnych praktykujących lekarzy jako elementu aktywnej walki z dentofobią i lepszego zrozumienia potrzeb naszych pacjentów. 

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na temat świadomego korzystania z kompetencji miękkich w Waszych praktykach.

Głos każdego z Państwa jest bardzo istotny. Wnioski z niniejszej ankiety posłużą do oceny świadomości stomatologów z zakresu umiejętności miękkich i organizacji ewentualnych szkoleń – w zależności od Państwa potrzeb.

Link do ankiety: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce1RdfyjmiSdbtDbKuB5DsISryBoG3LndMo8yEiBCPEOH2Mw/viewform