Lek. dent. Andrzej Cisło wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Lek. dent. Andrzej Cisło wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Lek. dent. Andrzej Cisło wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

16 czerwca lek. dent. Andrzej Cisło został wybrany na stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień później, w Serocku, gdzie odbyły się wybory, prof. Marzena Dominiak złożyła osobiste gratulacje stomatologowi z Poznania. Życzenia sukcesów Prezydent PTS przesłała także oficjalnym listem drogą pocztową.

Lek. dent. Andrzej Cisło będzie równolegle pełnił stanowisko wiceprezesa NRL oraz przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL. Jego zastępcą będzie lek. dent. Małgorzata Lindorf, a sekretarzem KS lek. dent. Anita Pacholec.

Skład Prezydium NRL VIII kadencji:

 • prezes NRL Andrzej Matyja
 • wiceprezes NRL Andrzej Cisło
 • wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz
 • wiceprezes NRL Krzysztof Madej
 • skarbnik NRL Grzegorz Mazur
 • sekretarz NRL Marek Jodłowski
 • zastępca sekretarza NRL Artur Drobniak
 • członek Prezydium NRL Michał Bulsa
 • członek Prezydium NRL Jerzy Friediger
 • członek Prezydium NRL Dariusz Paluszek
 • członek Prezydium NRL Andrzej Wojnar

Przewodniczący komisji i zespołów NRL VIII kadencji:

 • Komisja Etyki Lekarskiej – Andrzej Wojnar
 • Komisja Finansowo-Budżetowa – Dariusz Hankiewicz
 • Komisja Kształcenia Medycznego – Janusz Kłoczko
 • Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Kazimierz Kłodziński
 • Komisja Organizacyjna – Mariusz Malicki
 • Komisja ds. Młodych Lekarzy – Michał Bulsa
 • Komisja ds. Sportu – Jacek Tętnowski
 • Komisja Legislacyjna – Tomasz Romańczyk
 • Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej – Anna Lella
 • Komisja ds. Kultury – Jarosław Wanecki
 • Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Mariusz Janikowski,
 • Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii – Mariusz Janikowski
 • Zespół ds. Praktyk Lekarskich – Jerzy Gryko
 • Zespół ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia – Piotr Pawliszak

KOMENTARZ PREZYDENTA PTS PROF. MARZENY DOMINIAK

Jako naturalną postrzegam sytuację, w której Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz samorząd lekarski współpracują. Jestem przekonana, że z nowym wiceprezesem NRL – dr Andrzejem Cisło oraz członkami KS NRL odbędziemy wiele cennych dyskusji, które przełożą się na inicjatywy skutecznie zabezpieczające interesy lekarzy dentystów oraz stwarzające im możliwości rozwoju. Tematów jest wiele.

Nie można nie zauważać, że stomatologia stała się dziedziną zespołową. Kilka lat temu przekonywaliśmy siebie samych, że musimy nauczyć się współpracować z internistami, kardiologami, diabetologami. Dziś mało kto poddaje fakt interdyscyplinarności pod wątpliwość. Zmieniają się nasze praktyki – tam gdzie zabiegów jest dużo, tyle samo jest formalności. Często umyka czas na profilaktykę, edukację. Od lat w swoim gabinecie współpracuję z higienistkami i nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej, choć oczywiście pamiętam swoją nieufność na początku tej współpracy. Nie możemy nie doceniać tej grupy, wręcz przeciwnie, stomatolodzy jako grupa decydująca o klinicznych losach pacjentów, powinni być wyjątkowo aktywni i konstruktywni w tworzeniu systemu, który zabezpieczy skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów z udziałem zawodów pomocniczych. O tym, jak taki system ma wyglądać za 10 lat, powinniśmy rozmawiać już dziś.

Jestem przekonana, że PTS i NRL mogą współpracować na polu edukacyjnym. Faktem jest, że w ostatnim czasie szkolenia organizowane przez oddziały towarzystwa nie wszędzie cieszyły się zainteresowaniem, ale nie można tego uogólniać. We Wrocławiu, Opolu czy Zielonej Górze w kursach bierze 200-300 osób. Otrzymujemy wiele zapytań o nowe projekty edukacyjne PTS – czujemy, że jest popyt na merytoryczną, aktualną ze światowymi trendami wiedzę. I w tym przypadku również hołdujemy idei dialogu. Nie ma decyzji bez rozmów. Wszystkie pomysły są przedmiotem dyskusji, często z udziałem konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Poprzednie władze samorządu lekarskiego z nutą optymizmu spoglądały na pomysł wykorzystania tzw. punktów edukacyjnych, zdobywanych przez lekarzy dentystów, jako oręża w promowaniu profesjonalnych, nowoczesnych, bezpiecznych usług medycznych. Nie jestem zwolennikiem portali, które dają narzędzia do oceny pracy lekarzy przez osoby, które nie mają merytorycznej wiedzy. To rodzi wiele problemów. Natomiast uważam, że pacjenci w procesie poszukiwania lekarza dentysty, docenią informacje wychodzące poza granice kompetencji, o tym, czy lekarz aktualizuje swoją wiedzę, czy jego gabinet ma wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, czy pozytywnie przechodzi kontrole, czy chroni dane osobowe itp. To wnioski z maili oraz telefonów, które napływają do PTS od pacjentów oraz stomatologów.

Raz jeszcze podkreślę, że PTS otwiera się na dialog, niezależnie czy odbędzie się on na szczeblu centralnym, samorządu lekarskiego, towarzystw naukowych czy indywidualnych praktyk. Czujemy się w obowiązku reprezentować środowisko, nie tylko członków.

Czytaj także: Trudne pytania o współpracę PTS z samorządem

Zdjęcie: Marta Jakubiak “Gazeta Lekarska”