RODO: klauzula informacyjna dla pacjentów do pobrania – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wiedza

RODO: klauzula informacyjna dla pacjentów do pobrania

RODO: klauzula informacyjna dla pacjentów do pobrania

Naczelna Izba Lekarska udostępnia wzór klauzuli informacyjnej dla pacjentów. Dokument można wydrukować i wywiesić w poczekalni praktyki lekarskiej.

Samorząd zwraca uwagę, że ostateczny kształt obowiązku informacyjnego zostanie doprecyzowany w Kodeksie Branżowym, który cały czas jest na etapie projektowania i uzgadniania z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

– Niemniej taka ogólna klauzula wywieszona w poczekalni gabinetu będzie jednym z głównych elementów wykonania obowiązku informacyjnego (jeśli nie jedynym) – czytamy na stronie NIL.

Uwaga, udostępnienie pacjentom takiej klauzuli informacyjnej nie może być traktowane jako wypełnienie wszystkich obowiązków które niesie ze sobą Rozporządzenie RODO.

– Proszę zwrócić uwagę, że w jednym z akapitów wzór klauzuli wychodzi poza materię ochrony danych osobowych i przypomina pacjentom praktyki o ich prawie do upoważnienia osób bliskich do dowiadywania się o stanie zdrowia oraz do występowania o kopie dokumentacji medycznej. Informacja taka powinna być dostępna dla pacjentów, a jej konsekwencją musi być posiadanie przez praktykę odpowiednich wzorów wniosków jakie mogą chcieć złożyć pacjenci – zwracają uwagę autorzy klauzuli.

Źródło: nil.org.pl

Do pobrania
– informacja dla pacjentów w formacie A3 i A4 (uwaga: w końcowej części dokumentu należy wpisać dane administratora danych osobowych w Praktyce!),
– upoważnienie osoby bliskiej do informacji o stanie zdrowia pacjenta,
– wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Załączniki