List w sprawie organizacji 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

List w sprawie organizacji 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej

List w sprawie organizacji 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej

List prof. Marzeny Dominiak do Szefów Towarzystw Naukowych, Komisji Stomatologicznych OIL oraz organizacji branżowych.

Szanowni Państwo,

dużymi krokami zbliża się 2. Kongres Unii Stomatologii Polskiej, który towarzyszyć będzie wystawie CEDE 2018 (20-22 września). To edukacyjne wydarzenie w roku, którego program naukowy powstał dzięki współpracy najważniejszych branżowych towarzystw i organizacji w kraju: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Be Active Dentist oraz Naczelnej Izby Lekarskiej. W ramach Kongresu odbędą się także sesje: Światowej Federacji Dentystycznej FDI oraz Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej ERO FDI.

Z dumą możemy mówić, że jest to „Nasz Kongres”. Intensywnie staramy się, aby hasło „edukacyjne wydarzenie roku” nie było tylko ambicją Organizatorów, ale realną oceną uczestników, którzy wezmą w nim udział. Regularnie promujemy wiedzę o Kongresie w mediach branżowych oraz w mediach społecznościowych, zachęcając do uważnej lektury obszernego programu i właściwego planowania obecności w Poznaniu, tak istotnego w przypadku wielosesyjnych wydarzeń. Każde wsparcie naszych aktywności, od teraz aż do września, jest na wagę złota.

Skąd pomysł na właśnie taki Kongres? Co odróżnia go spośród innych?

Idea integracji naukowej, która przyświecała pracom nad agendą wykładów i warsztatów, pozwoliła na opracowanie wyjątkowego programu edukacyjnego. Kongres jest pierwszym wydarzeniem edukacyjnym w Polsce, który w takim zakresie zwraca uwagę na codzienne potrzeby lekarzy ogólnie praktykujących, początkujących i doświadczonych oraz – co równie ważne – higienistek i asystentek. Przekazywana wiedza ma ułatwić pracę tym, którzy w równym stopniu leczą dzieci, młodzież, dorosłych o różnym statucie majątkowym, kobiety w ciąży czy seniorów i chcą wiedzieć, czy postępują zgodnie z obowiązującymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Program łączy nowoczesne procedury endodontycze, implantologiczne czy chirurgiczne z podstawową, jakże niezbędną wiedzą, m.in. o leczeniu mleczaków, diagnostyce nowotworów, zasadach racjonalnej antybiotykoterapii czy fundamentalnych badaniach przyzębia. Ambicją prelegentów będzie przekazanie słuchaczom wzorcowych recept na leczenie, opartych na aktualnych, światowych wytycznych. Będą prezentować różne punkty widzenia, o leczeniu mówić w aspekcie dylematów, podejmować kontrowersyjne tematy, inspirować do nowych zawodowych wyzwań.

Bez wątpienia program integruje naukę z biznesem, ułatwia zrozumienie działania nowoczesnych technologii oraz korzyści z ich stosowania. Sprzęt, materiały i narzędzia można obejrzeć i przetestować po sąsiedzku – podczas CEDE 2018. W programie Kongresu nie brakuje wykładów otwartych dla wszystkich. Sesja „Naukowy zawrót głowy” wyróżni młodych naukowców a fora edukacyjne będą kwintesencją rzetelnego przedstawiania wiedzy o produktach. Panele i prezentacje umożliwiają interakcję z wykładowcą/moderatorem, dyskusję, a nawet zadanie konkretnego pytania, również w formie SMS.

Uczestnictwo w wydarzeniu z pewnością usprawiedliwi chwilowe wyłączenie się z codziennych obowiązków/absencję w gabinecie. Kongres w połączeniu w wystawą pozwala odłożyć do lamusa utarte sformułowanie „jechać na targi”. Do Poznania przyjeżdża się przede wszystkim po wiedzę. Podział tematyczny dostępny na www.cede.pl pozwala na szybkie odnalezienie poszukiwanych zagadnień.

Wydarzenie podkreśla znaczenie współpracy lekarza z higienistką i asystentką stomatologiczną. Po raz pierwszy w programie Kongresu znalazły się wykłady i warsztaty będące kwintesencją nowoczesnej profilaktyki i higienizacji.

Przypominam, że wszystkie towarzystwa i organizacje zaangażowane w Kongres Unii Stomatologii Polskiej mają możliwość autoprezentacji na stoisku, które będzie zlokalizowane w centrum pasażu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Prof. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, Członek Komitetu Edukacyjnego FDI

List (PDF)

Komentarze