Prof. Gedrange: maszyny, ale i żywe słowo przyszłością ortodoncji

Wiedza

Prof. Gedrange: maszyny, ale i żywe słowo przyszłością ortodoncji

Prof. Tomasz Gedrange kandydatem w wyborach do PAN

– Ortodoncję, tak jak każdą inną dziedzinę stomatologii, czeka digitalizacja. Aby przyniosła ona oczekiwane efekty lekarze nie mogą zapomnieć o międzyludzkiej komunikacji – podkreśla prof. Tomasz Gedrange, kierownik naukowy IOS 2019 Warszawa (7-8 czerwca), które odbędzie się pod hasłem „Przyszłość w ortodoncji”.

Co czeka ortodoncję za 5-10 czy 15 lat?

Prof. Tomasz Gedrange: Digitalizacja. Cyfryzacja komunikacji, planowania i leczenia z pewnością stanie się standardem. Dziś rynek nie jest jeszcze w pełni na to przygotowany, sami lekarze również. To co jednak dziś wydaje się zbyt odległe czy zbyt drogie, w niedalekiej przyszłości stanie się codziennością, nie ma innej możliwości. Digitalizacja z pewnością nie skróci czasu leczenia, to z przyczyn anatomicznych czy fizjologicznych po prostu niemożliwe, ale ortodoncję czekają zmiany.

Jak się na nie przygotować?

Prof. Tomasz Gedrange: Biorąc chociażby udział w takich projektach jak IOS. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i partnerów wydarzenia, do Warszawy udało się sprowadzić międzynarodowych ekspertów gotowych podzielić się swoją wiedzą. Dzięki ich doświadczeniom łatwiej będzie zrozumieć zmiany jakie czekają ortodoncję. Posiadając właściwą wiedzę łatwiej zaplanować rozwój placówki, istnieje mniejsze ryzyko złych inwestycji. Taki cel, oprócz aktualizacji wiedzy oczywiście, nam przyświeca.

Trzeba podkreślić, że ewolucja ortodoncji nie zależy tylko i wyłącznie od lekarzy i branżowych podmiotów, producentów. Jesteśmy w przeddzień internetowej rewolucji – 5G puka do Polski i jest to bardzo dobra wiadomość. Dzięki szybszym łączom zniknie problem przesyłu dużych danych. Być może pojawią się aplikacje, które usprawnią proces komunikacji na linii lekarz-pacjent-technik. Mocno na to liczymy.

Mówimy o komunikacji wyłącznie cyfrowej?

Prof. Tomasz Gedrange: Nie, nie sprowadzajmy problemu komunikacji wyłącznie do formy nawiązywania „połączenia”. To zabrzmi jak banał, ale w pewnych kwestiach ludzki język zawsze będzie niezastąpiony. Do tego nie potrzebujemy 5 czy 15 lat. Lekarze stomatolodzy, specjaliści ortodonci, technicy muszą ze sobą więcej rozmawiać, jeżeli chcą rozwijać się w tym samym tempie, mówić tym samym językiem, osiągać wspólne sukcesy. IOS 2019 ma ofertę dla całych zespołów stomatologicznych. Tak samo jak nie mamy wątpliwości, że nie ma dobrego leczenia bez planowania, tak samo widzimy w komunikacji ogromny potencjał biznesowy, nasi eksperci będą o tym mówić w Warszawie.

Czy na cyfrową rewolucję w ortodoncji czekają również pacjenci?

Prof. Tomasz Gedrange: Myślę, że każdemu zależy na tym, aby proces leczenia przebiegał sprawnie i szybko. Tak jak wspomniałem na początku, pewne kwestie są „nieprzyśpieszalne”, ale niektóre mają jeszcze duże rezerwy. Pacjenci ortodontyczni doskonale zdają sobie sprawę, że rozwój tej dziedziny jest wszystkim potrzebny. Gdyby tak nie było tzw. niewidzialna ortodoncja nie święciłaby sukcesów na całym świecie. W ortodoncji standardem zawsze będzie piękno i funkcjonalność, ale drogi do ich osiągania ulegną zmianie.

International Orthodontic Symposium Warszawa 2019

Czytaj także:

International Orthodontic Symposium Warszawa 2019

International Orthodontic Symposium w Polsce!