Master z implantoprotetyki: rekrutacja na finiszu

Aktualności

Master z implantoprotetyki: rekrutacja na finiszu

Master z implantoprotetyki: rekrutacja na finiszu

Tylko do 7 września można składać podania o przyjęcia na studia podyplomowe European Master Degree in Oral Implantology na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Rekrutacja kandydatów odbędzie się przez platformę ZOOM.

European Master Degree in Oral Implantology, to podyplomowe studia implantoprotetyczne dla średniozaawansowanych lekarzy z przewagą chirurgii stomatologicznej w programie nauczania. Organizatorzy: UM Wrocław oraz PTS, w premierowej edycji studiów chcą przyjąć ok. 12 osób.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego jest zarejestrowanie się na stronie www.pts-app.pl, uiszczenie wszelkich opłat oraz przesłanie wskazanych dokumentów.

Moduł rejestracji na studia zostanie wyłączony rankiem 7 września 2020.

Czytaj także: 

European Master Degree in Oral Implantology – ABC rekrutacji

“Master” z implantoprotetyki – jak zostać studentem?

„Master” z implantoprotetyki – warto wiedzieć

„Master” z implantoprotetyki od PTS staje się faktem!

European Master Degree in Oral Implantology – podstawowe informacje

Dla kogo?

European Master Degree in Oral Implantology, który będzie realizowany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, to z pewnością nie jest propozycja dla początkujących lekarzy.

Od kandydatów oczekiwane są: średniozaawansowane doświadczenie i umiejętności z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii i implantologii stomatologicznej. Formuła prezentacji własnego dorobku jest aktualnie precyzowana, ale z pewnością, w rekrutacji znaczenie będą miały udokumentowane umiejętności. Kandydaci na studentów powinni znać język angielski na poziomie co najmniej B2. Zajęcia prowadzone w języku angielskim, a takie też się pojawią, nie będą tłumaczone.

Należy wyraźnie podkreślić: dominującą dziedziną „mastera” jest chirurgia stomatologiczna (protetyka będzie stanowić ok. 20 proc. programu nauczania)

Jak się dostać?

Rekrutacja na studia ruszy we październiku br. Pierwszą edycją rozpocznie od 12 do 16 uczestników, którzy zostaną poddani wnikliwej ocenie prowadzących. O przyjęciu zdecyduje analiza dorobku klinicznego kandydatów, o czym pisaliśmy wyżej.

Kto wykładowcą?

„Master” posiada cztery filary edukacyjne w postaci ośrodków akademickich we Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku i Gdańsku. Trzon wykładowców będą stanowić zespół w składzie: prof. Marzena Dominiak, dr hab. Jan Pietruski, prof. Małgorzata Pietruska, prof. Piotr Majewski oraz dr n. med. Adam Ziemlewski. Oczywiście twórcy polskiego „mastera” nie są w stanie poprowadzić wszystkich modułów, dlatego lista nazwisk jest dużo dłuższa. Wykładowcami, w charakterze gości specjalnych, będą również najwybitniejsi praktycy z zagranicy. Uczestnicy „mastera” bez dodatkowych opłat będą mogli uczestniczyć w prestiżowych kursach odbywających się poza Polską.

Jaka formuła nauki?

European Master Degree in Oral Implantology będzie składał się z 10 modułów. Jeden moduł to jeden „weekend”. Nauka zacznie się w piątek rano i zakończy w niedzielę popołudniu.

Czego się nauczę?

Lista umiejętności, które zdobędzie student „Mastera” jest bardzo długa. Skrótowo wymienimy tylko niektóre z tematów poruszanych w ramach konkretnych modułów:

Podstawy implantoprotetyki: podstawy anatomiczne i biologiczne; czynniki warunkujące osteointegrację; wskazania i przeciwwskazania do implantacji; typologia implantów; diagnostyka radiologiczna w implantologii, zasady planowania z uwzględnieniem prostheticdrivenimplantology w oparciu o trójwymiarowe pozycjonowanie implantu (wax-up, mock-up, relacja międzywyrostkowa, diagnostyka fotograficzna i DSD)

Regeneracja tkanki twardej: techniki augmentacyjne: podniesienie dna zatoki szczękowej, procedury zachowania wyrostka zębodołowego, bloki kostne/sterowana regeneracja kości, piezochirurgia, zastosowanie laserów w chirurgii.

Zarządzanie tkankami miękkimi: mikrochirurgia periodontologiczno-implantologiczna,przygotowanie tkanek miękkich do leczenia implantologicznego, techniki odsłaniania implantów, leczenie patologii tkanek miękkich, w tym recesji dziąsła wokół implantów.

Zabiegi implantacji: ogólne zasady dotyczące planowania z uwzględnieniem estetyki i funkcji w zależności od rodzaju braków zębowych

Kurs specjalistyczny:kurs na mrożonych preparatach ludzkich, obowiązkowy.

Zaopatrzenie protetyczne w oparciu o wszczepy filarowe: Planowanie rekonstrukcji w zależności od konfiguracji braków, rodzaje rekonstrukcji wspartych na implantach, zasady wykonania uzupełnień tymczasowych, protokoły analogowe i cyfrowe w implantoprotetyce.

Okluzja w implantoprotetyce z uwzględnieniem różnic w stosunku do naturalnego uzębienia.

Biologiczne i mechaniczne powikłania w implantoprotetyce.

Peri-implantitis – etiologia, obraz kliniczny, leczenie.

Jaka cena?

Cena za całe studia będzie wynosić ok. 12 tysięcy euro.

Jakie bonusy?

Dyplom „mastera” implantologii jest najważniejszy, ale to nie wszystko. Po pierwsze, absolwenci studiów otrzymają możliwość wstąpienia w szeregi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i realizacji kolejnych projektów edukacyjnych i klinicznych. Po drugie, ich prace magisterskie zostaną opublikowane w prestiżowych czasopismach branżowych oraz na portalu PTS Case Study Club. Po trzecie, najlepsi zostaną zaproszeni w roli wykładowców na wybrane kongresy i konferencje PTS.

Czy będą sponsorzy „mastera”?

Nie, sponsorów nie będzie, będą natomiast dyskretni Partnerzy. Formuła współpracy z firmami, które sprzętowo i personalnie (wykładowcy) mogą wspomóc projekt jest w tym momencie przedmiotem dyskusji.