Stanowisko PTS wobec apelu WHO

Aktualności

Stanowisko PTS wobec dokumentu WHO poświęconego zdrowiu jamy ustnej

Stanowisko PTS wobec apelu WHO

W związku z publikacją przez Światową Organizację Zdrowia WHO dokumentu pt. “Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19”, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, wzorem największych i najważniejszych organizacji dentystycznych na świecie, postanowiło przedstawić  stanowisko w tej sprawie. Mając pełną świadomość w kwestii spójności przekazu z głównymi gremiami komentującymi materiał WHO, podkreślamy wagę wyrażania lokalnych opinii dla zrozumienia istoty problemu.

Kwestionowanie zasadności opieki stomatologicznej oraz podważanie znaczenia zdrowia jamy ustnej na zdrowie organizmu jest wysoce niepożądanym działaniem, którego nie usprawiedliwia pandemia. W ten stanowczy sposób społeczeństwo Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego odnosi się do apelu Światowej Organizacji Zdrowia WHO, zachęcającego do opóźniania lub odraczania w czasie wykonywania przez pacjentów tzw. rutynowego i planowanego leczenia stomatologicznego.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przyłącza się do stanowisk wyrażonych m.in. przez Światową Federację Dentystyczną (FDI), Council of European Dentists (CED), American Dental Association (ADA), czy British Dental Association (BDA), które w publiczny sposób zwróciły uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z błędnej interpretacji stanowiska WHO.

Przez ostatnie lata środowiska stomatologiczne na całym świecie, z mozołem budują świadomość pacjentów, wyraźnie zaznaczając korelacje pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym całego organizmu. Niezliczone badania oparte na evidence based dentistry, publikacje naukowe, konferencje oraz kampanie społeczne mają na celu zaznaczenie nierozerwalnej więzi pomiędzy medycyną a stomatologią. Wszelkie działania, które dyskredytują ów więź, nie mają podstaw merytorycznych. Są także dowodem niezrozumienia problemów współczesnej medycyny. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwraca uwagę, ze w lipcu 2019 roku na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „The Lancet” wyraźnie podkreślono, że „zęby i jama ustna są integralnymi częściami ciała wspierającymi i umożliwiającymi podstawowe funkcje życiowe człowieka”. Ten jednoznaczny wywód, oparty na wielu pracach naukowych, powinien być niezniszczalnym fundamentem wiedzy profesjonalistów-praktyków i pacjentów.

PTS podkreśla, że dokument WHO nie ma mocy wiążącej dla krajowych towarzystw i stowarzyszeń, a co za tym idzie praktyków oraz pacjentów. Przypominamy, że jedynym organem mającym mandat do ogłaszania krajowychrekomendacji jest Ministerstwo Zdrowia. Wszystkich pacjentów zapewniamy, że w polskich gabinetach stomatologicznych, procedury stomatologiczne realizowane są w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy, że filarami zdrowia jamy ustnej są: regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym, zbilansowana dieta oraz właściwa higiena jamy ustnej.

Stanowiska niektórych międzynarodowych organizacji:

FDI

ADA

BZAEK

KNMT

AIO