Z Oddziałów

Nowy prezes PTS Oddział w Poznaniu

Dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska jest nowym prezesem wielkopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Wybory, w ramach walnego zebrania wyborczego uzupełniającego, odbyły się 7 czerwca w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu z funkcji szefa oddziału zrezygnował dr hab. Mariusz Pryliński, a ze stanowiska wiceprezesa ustąpiła prof. Anna Surdacka.

W toku wyborów najwięcej głosów uzyskała doc. Marzena Wyganowska-Świątkowska. Wiceprezesami zostali: dr hab. Agnieszka Przystańska oraz dr n med. Włodzimierz Łojewski. Nowym członkiem zarządu został lek. dent. Ivo Domagała.

Pozostałe osoby z wybrane w kadencji 2018-2021 pozostały w Zarządzie Oddziału.

W zebraniu uczestniczyła Lucyna Jasińska,  dyrektor Biura Zarządu Głównego  PTS, która przedstawiła aktualne działania Zarządu Głównego PTS.