PTS Krosno wybierze nowego prezesa

Z Oddziałów

PTS Krosno wybierze nowego prezesa

PTS Krosno wybierze nowego prezesa

Lek. dent. Wojciech Kolanko zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Krośnie. Nowego szefa poznamy 20 grudnia.

– W ostatnim roku zaszły istotne zmiany organizacyjne w centrali Zarządu Głównego. W związku z powyższym istnieje konieczność dostosowania i wprowadzenia takich zmian również w naszym Oddziale. Część tych zmian (organizacyjnych) udało mi się już wdrożyć o czym informowałem zarówno Zarząd Oddziału jak również Was na naszych spotkaniach. Uznaję jednak, że dalsze zmiany powinien wprowadzać i realizować nowo wybrany Prezes, który dostosuje działalność do aktualnych potrzeb. Moja kadencja kończyłaby się w roku przyszłym tj. 2019, nie planuję już dalszego kandydowania. Jest to jednak krótki czas na realizację zmian. Powyższe przemyślenia skłoniły mnie
do skrócenia mojej kadencji i ustąpienia z tej funkcji aby umożliwić wcześniejszy wybór nowego Prezesa – wyjaśnia swoją decyzję Wojciech Kolanko.

Propozycja została skierowana do Zarządu Głównego, a następnie przyjęta jednogłośnie na zebraniu, które odbyło się 24 października.

– Nowy Prezes i Zarząd mógłby swobodnie wprowadzać wszystkie zmiany już przez całą następną kadencję. Ustaliliśmy zwołanie w tym celu Walnego Zebrania Członków Oddziału w dniu 20 grudnia. Serdecznie dziękuję wszystkim kolegom za dotychczasową miłą i owocną współpracę. Dziękuję za zrozumienie i życzliwe przyjęcie mojego stanowiska – napisał w piśmie do członków Oddziału Wojciech Kolanko.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PTS O/Krosno – porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania – przedstawienie uzasadnienia zwołania Walnego Zebrania –  Prezes Oddziału  Wojciech Kolanko
 2. Wybór Przewodniczącego i 3 Sekretarzy Walnego Zebrania Członków Oddziału
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej – stwierdzenie kworum
 5.  Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z 2015 r.
 6.  Sprawozdanie ustępującego Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Wybory – Prezesa, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie PTS
 9. Ogłoszenie wyników wyborów
 10. Wolne wnioski – zakończenie obrad.
 11. W przerwie wyborów – program Zebrania PTS z dnia 20 grudnia 2018 r.