Po posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego PTS

Aktualności

Po posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego PTS

9 października – w formule hybrydowej – odbyły się posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa COVID-19 sprawiła, że po raz pierwszy w historii PTS, spotkanie władz towarzystwa odbyło się w formule hybrydowej. W praktyce oznaczało, to, że większość delegatów wzięło udział w posiedzeniach zdalnie, przez internet. W tradycyjnej formule uczestniczyło jedynie kilku członków ścisłego Prezydium, którzy odpowiedzialni byli za porządek obrad oraz ogólnopolską transmisję spotkania.

Podsumowanie wyjątkowego roku

– Ten rok z pewnością przejdzie do historii polskiej stomatologii, a zatem i do historii PTS – mówiła prof. Marzena Dominiak. Wraz z Piotrem Flejszarem, dyrektorem Biura ZG, omówili najważniejsze projekty zrealizowane w 2020 roku. Większość z nich podjęto w celu wyposażenia polskich lekarzy dentystów, nie tylko członków PTS, w wiedzę oraz środki, do prowadzenia działalności leczniczej w pendemii COVID-19.

– Dzięki wysiłkom wielu osób udało się m.in. opracować wartościowe rekomendacje dla gabinetów, centrum wiedzy o COVID-19 w stomatologii, drukowane materiały, filmy instruktażowe, mapę czynnych gabinetów czy platformę zakupową, w której środki ochrony indywidualnej dostępne są dla członków w specjalnych cenach – wyliczał Piotr Flejszar.

– Pierwsze półrocze 2020 roku udowodniło wszystkim, że silne towarzystwo naukowe potrzebne jest polskiej stomatologii. Mówienie o „sukcesach” w trudnym dla wszystkich czasie, nie może być oceniane jako pycha. To twarde fakty, których nie należy przemilczeć. Z projektów PTS czerpali dentyści, którzy nie są lub do pewnego momentu nie byli związani z nami. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy ich do członkostwa i regularnego opłacania składek. Dla stabilnego funkcjonowania PTS to fundamentalne sprawy. Towarzystwo nie jest wyjątkiem i również boryka się ze skutkami kryzysu gospodarczego w kraju – podkreślała prof. Dominiak.

Online na dłużej

Podczas spotkania władze PTS długo dyskutowały o potrzebie wyboru i zakupu narzędzi, które pozwolą prowadzić podobne spotkania zdalne w przyszłości.

– Nikt nie wie, jak długo będziemy zmagać się z ograniczeniami jakie powoduje pandemia. Należy założyć, że to nie było ostatnie spotkanie online. Trzeba pamiętać o szkoleniach, które powinny być realizowane przez oddziały. Aby móc skutecznie to robić, potrzebne są dobre narzędzia informatyczne – wyjaśniał Piotr Flejszar.

Władze PTS zgodziły się, że należy podjąć wysiłek wyboru oraz zakupu technologii, która w nowej rzeczywistości pomoże realizować cele statutowe PTS. Założono jednocześnie, że coraz częstsze wykorzystanie nowych technologii nie powinno ograniczać nikomu udziału w szkoleniach lub zebraniach towarzystwa.

Warto odnotować, że jednym z wątków dyskusji o przyszłości szkoleń regionalnych, było powołanie dyrektorów ds. kształcenia, którzy odpowiedzialni będą za poziom kształcenia w oddziałach.

Sprawy bieżące

Wśród tematów bieżących, które omówiono podczas spotkania była likwidacja oddziału PTS w Pile, który nie może realizować w sposób pożądany swojej działalności. Efektem głosowania jest rozwiązanie oddziału i migracja członków do sąsiedzkich jednostek. Delegaci dyskutowali również o sprawach administracyjnych, kwestiach organizacyjnych i finansowych, w tym o wysokości składki PTS oraz nowych sposobach płatności.

Ważnym zagadnieniem była przyszłość wydawnictw PTS tj. „Protetyki Stomatologicznej” oraz „Czasopisma Stomatologicznego/Journal of Stomatology”. Redaktorzy prowadzący tytuły omówili stan aktualnych prac nad kolejnymi numerami oraz poziom cytowań. Niestety, pomimo rosnącego czytelnictwa obu tytułów, obie redakcje zmagają się z problemami natury finansowej.

Plany, plany

W części posiedzeń poświęconych przyszłości wiele mówiono o chęci o potrzebie kontaktów międzyludzkich, których brakuje w ostatnich miesiącach.

– W dzisiejszej rzeczywistości planowanie trzeba obarczyć dużym ryzykiem, ale chcemy, aby w listopadzie 2021 roku odbyły się obchody 70-lecia PTS. Mocno liczymy, że sytuacja w kraju pozwoli nam zrealizować w ramach wydarzenia Bal Stomatologów, połączony ze zbiórką charytatywną. W Łodzi, do której zapraszamy już dziś, zgodnie z kalendarzem, przeprowadzimy również wybory do władz PTS – zapowiada prof. Marzena Dominiak.