Poprawa jakości powietrza w gabinetach dentystycznych (Materiał Partnera)

Aktualności

Poprawa jakości powietrza w gabinetach dentystycznych (Materiał Partnera MarketPlace PTS)

Poprawa jakości powietrza w gabinetach dentystycznych
Jak obniżenie poziomu obciążenia biologicznego w powietrzu może zmniejszyć ryzyko infekcji.

Gabinety dentystyczne są często narażone na wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza w i pomieszczeniach. Procedury generujące aerozole przeprowadzane codziennie w gabinetach dentystycznych, takie jak odkamienianie ultradźwiękowe, ekstrakcje zębów, operacje wstawiania implantów i leczenie kanałowe generują patogenne fuzje śliny, krwi, płytki nazębnej, odłamków zębów i wydzieliny z dziąseł, niosąc ryzyko zanieczyszczenia i infekcji. Po zastosowaniu tych procedur, wykryto wzrost ilości bakterii, wirusów oraz grzybów na powierzchniach i w powietrzu. Lekarze dentyści, wraz z asystą, są również narażeni na infekcje przenoszone przez pacjentów, którzy mogą być nosicielami wirusów.

Gdy Business Insider sklasyfikował „47 miejsc pracy, które są najbardziej szkodliwe dla zdrowia”, 6 z 7 najwyższych pozycji należało do zawodów dentystycznych, w tym: lekarz dentysta, higienistka stomatologiczna i technik laboratorium dentystycznego. Rankingi te zostały oparte na bazie danych Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy, takich jak narażenie na zanieczyszczenia w powietrzu i patogeny zakaźne. Operator zakładu chemicznego, weterynarz, balsamista , operator wiertnicy olejowej – wszystkie te zawody zostały ocenione jako mniej niebezpieczne niż zawody dentystyczne.

Oczywiście nie tylko pracownicy są narażeni na patogeny w klinikach dentystycznych. Dokumentacja pokazuje, że bezpośrednio po wizycie u dentysty, niektórzy pacjenci zachorowali na chorobę legionistów, aspergilozę, gruźlicę i zakażenia oporne na metycylinę, gronkowiec złocisty (MRSA). Również grypa i rinowirus łatwo rozprzestrzeniają się w środowisku dentystycznym.

Jak zauważono w raporcie z Europejskich Warsztatów Mikrobiologii Jamy Ustnej, jama ustna jest „naturalnym środowiskiem” i „zbiornikiem” patogennych mikroorganizmów.

Chociaż środki ochrony osobistej (PPE) są często stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu, do tej pory mniejszy nacisk kładziono na poprawę i zarządzanie bieżącą jakością powietrza w gabinetach dentystycznych. Natomiast dowody wskazują obecnie, że pro-aktywne zarządzanie jakością powietrza w pomieszczeniach (IAQ) gabinetów stomatologicznych jest ważnym elementem, który może obniżyć obciążenie biologiczne powietrza, oraz ryzyko infekcji.