Komunikat ws. współpracy z Beyli Sp. z o.o. -

Aktualności

Komunikat ws. współpracy z Beyli Sp. z o.o.

KOMUNIKAT

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO

W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI SPÓŁKI BEYLI SP. Z O.O.

 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się  na rynku informacjami dotyczącymi Spółki Beyli sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  KRS: 0000774426, posiadającą numer NIP: 7010910256 oraz numer REGON: 382720758, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu (zwane dalej „PTS”) informuje, iż nie posiada żadnej oficjalnej wiedzy na temat sytuacji wyżej wymienionego przedsiębiorcy, jak również nie zna planowanych na chwilę obecną przez Spółkę: Beylisp. z o.o., jej organy, udziałowców,działań dotyczących Spółki.

PTS nadał Znak Akceptacji produktowi pod nazwą: „ niewidoczne nakładki ortodontyczne :beyli” i w tym zakresie nawiązał współpracę ze Spółką Beyli. Znak Akceptacji przyznaliśmy rzetelnie oceniając produkt pod kątem skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa dla pacjentów. PTS nie zajmuje się zawodowo weryfikacją kondycji finansowej, organizacyjnej podmiotów, z którymi współpracuje.

PTS nie ponosi również odpowiedzialności za działalność Spółki Beyli sp. z o.o., względem której mogą oddziaływać takie czynniki jak stan epidemii i związany z tym kryzys gospodarczy.

Niemniej jednak z uwagi na dynamikę zdarzeń, daleko posuniętą ostrożność w zakresie dbania o wizerunek i interes PTS, jak również i co najważniejsze troszczenie się dobro pacjentów, analizujemy i weryfikujemy możliwość podejmowania dalszych działań w zależności od rozwoju sytuacji, co jednak należy traktować w kategorii działań dobrej woli PTS, a nie w kategorii obowiązków Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Dyrektor Biura Zarządu Głównego PTS

Piotr Flejszar