Prezentacja polskich badaczek na IADR 2022 w Chinach – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prezentacja polskich badaczek na IADR 2022 w Chinach

Jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu wydarzeń naukowych środowiska stomatologicznego jest doroczny światowy kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Naukowych IADR (International Association for Dental Research). 

Podczas tegorocznej edycji kongresu nie zabraknie polskiego akcentu, którym jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez zespoły pod kierownictwem dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz dr hab. n. med. Małgorzaty Pawińskiej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Podczas plenarnej części General Session przedstawione zostaną wyniki obserwacji klinicznych polskich badaczy pt. „Hydroxyapatite toothpaste in preventing caries lesions in children: a 1-Year RCT” (pol.: „Pasta do zębów z hydroksyapatytem zapobiegająca zmianom próchnicowym u dzieci: roczne randomizowane kontrolowane badanie kliniczne). 

Tematyka próchnicy zębów, powszechnej w wielu państwach świata, jest niezmiennie ważna dla zdrowia jamy ustnej całych populacji – tym bardziej gdy dotyka kilkuletnie dzieci. Z tego względu istotne jest poszukiwanie skutecznych metod ochrony przed demineralizacją zębów i tworzeniem się płytki nazębnej, co pozostaje podstawowym wyzwaniem profilaktyki przeciwpróchnicowej. 

W projekcie polskich badaczy, przeprowadzonym w grupie ponad 200 dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia jako randomizowane badania kliniczne, porównano skuteczność przeciwpróchnicową syntetycznych hydroksyapatytów HAP [Ca10 (PO 4)6 (OH)2] oraz aminofluorków w pastach do zębów dla dzieci przeznaczonych do codziennej higieny jamy ustnej. Po trwającej rok obserwacji zespoły badaczy wykazały, że niefluorowane mikrokryształy hydroksyapatytów są równie skuteczne w zapobieganiu zmianom próchnicowym szkliwa jak aminofluorki. Oznacza to, że regularne stosowanie biomimetycznych hydroksyapatytów – jako aktywnego składnika past do zębów dla dzieci – jest celowe i powinno być uwzględniane w pielęgnacji jamy ustnej najmłodszych pacjentów. 

Tegoroczna, setna już edycja kongresu International Association for Dental Research odbędzie się w mieście Czengdu (środkowe Chiny) w dniach 20–25 czerwca. Ze względu na ograniczenia pandemiczne kongres został zaplanowany jako wydarzenie wirtualne.

Warto polecić także publikację dr hab. prof. nadzw. Elżbiety Paszyńskiej oraz dr hab. Małgorzaty Pawińskiej, będącą efektem współpracy z naukowcami z kilku ośrodków w Niemczech, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Artykuł pt. „Hydroxyapatite as remineralization agent for children’s dental care” (pol.: „Hydroksyapatyt jako środek remineralizujący stosowany do pielęgnacji zębów u dzieci”) został opublikowany pod koniec kwietnia bieżącego roku na łamach czasopisma naukowego „Frontiers in Dental Medicine”. Bezpłatny dostęp do pełnej wersji pracy można uzyskać, klikając na link.