Racjonalna antybiotykoterapia: pytacie – odpowiadamy

Wiedza

Racjonalna antybiotykoterapia: pytacie – odpowiadamy

Racjonalna antybiotykoterapia: pytacie – odpowiadamy

Na skrzynkę antybiotyki@pts.net.pl przyszło pierwsze pytanie dotyczące racjonalnej antybiotykoterapii w gabinecie stomatologicznym.

Pytanie:

W zaleceniach profilaktycznych wielokrotnie pojawia się określenie pacjenta immunokompetentnego oraz immunoniekompetentnego. Chciałabym prosić o doprecyzowanie tego pojęcia, o określenie, kiedy mam y do czynienia  z jednym a kiedy drugim pacjentem, co poddać ocenie, jaki wskaźnik/jakie wskaźniki, aby móc ocenić pacjenta pod tym kątem, aby wiedzieć czy jest konieczność wysyłania go na konsultację. Jakie schorzenia wziąć pod uwagę, aby przyporządkować pacjenta do danej kategorii.

Odpowiedź:

Immunoniekompetencja – deficyt immunologiczny, najczęściej dotyczy:

  1. pacjentów z chorobami hematologicznymi oraz wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności (np.hipogammaglobulinemia, chłoniak, białaczka, zespół Chediaka – Higashiego, zespół DiGeorge’a, pacjenci HIV+ przy poziomie CD4<100/mm3 i poziomie neutrofili <500/mm3,
  2. pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne, cytotoksyczne lub kortykosteroidy (np pacjenci po przeszczepach, z choroba nowotworową lub układową choroba tkankiłącznej
  3. pacjentów z długotrwałą i nieuregulowaną chorobą metaboliczną (np. cukrzyca ze złą kontrolą glikemii, marskość wątroby, niewydolność nerek, niedożywienie)

Zaleca się stosowanie profilaktyki antybiotykowej u pacjentów immunoniekompetentnych po konsultacji z lekarzem prowadzącym chorobę podstawową.

Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologiiRekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii, to w ostatnich dniach najgorętszy dokument w branży. Wytyczne w obszerny sposób uczą racjonalnej antybiotykoterapii, ale autorzy są świadomi, że nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą pojawić się w gabinecie. Stąd właśnie pomysł uruchomienia adresu mailowego antybiotyki@pts.net.pl, pod który dentyści mogą zgłaszać swoje wątpliwości w tym ważkim temacie. Na pytania postarają się odpowiedzieć eksperci PTS, w tym członkowie wspominanej na początku Grupy Roboczej. Najciekawsze pytania i odpowiedzi będą opublikowane (anonimowo) na portalu PTS.

Czytaj także:

antybiotyki@pts.net.pl – więcej niż wytyczne

Najnowsze rekomendacje racjonalnej antybiotykoterapii