Racjonalna antybiotykoterapia – pytacie, odpowiadamy: ,,one-shot"

Wiedza

Racjonalna antybiotykoterapia – pytacie, odpowiadamy: schemat ,,one-shot”

Racjonalna antybiotykoterapia: pytacie – odpowiadamy

Na skrzynkę antybiotyki@pts.net.pl nadesłano kolejne pytanie dotyczące racjonalnej antybiotykoterapii w gabinecie stomatologicznym. Zgodnie z ideą, eksperci PTS przygotowali odpowiedź.

PYTANIE (pisownia oryginalna)

Przy zapoznawaniu się z rekomendacjami  odnośnie profilaktyki antybiotykowej zakażeń miejsca operowanego (strona 10) natknęłam się na swego rodzaju niespójności.

W schemacie one -shot zalecana jest jednorazowa dawka AMOKSYCYLINY (półsyntetyczna penicylina), rekomendacje podają, że przy uczuleniu na penicyliny należy podać CEFAZOLINĘ (cefalosporyna). Przy cefazolinie jest odniesienie do przypisu dolnego, który mówi, iż ,,cefalosporyn nie należy stosować u pacjentów z reakcją anafilaktyczną, obrzękiem naczynioruchowym lub pokrzywką po podaniu antybiotyku penicylinowego”. Moim zdaniem te dwie informacje się wzajemnie wykluczają. Nie jest również zaznaczona droga podania cefazoliny (nie jest ona doustna).

W charakterystyce leku – cefazoliny czytamy iż  jest przeciwwskazana jeżeli w przeszłości występowała ciężka reakcja nadwrażliwości na inny antybiotyk B-laktamowy (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

Bardzo prosiłabym  o odniesienie się do tych informacji.

Czy przy uczuleniu na penicyliny należy podać 600 mg klindamycyny?

ODPOWIEDŹ (przygotowana przez prof. Tomasza Kaczmarzyka)

Nie każda reakcja uczuleniowa przebiega pod postacią anafilaksji, obrzęku naczynioruchowego czy pokrzywki. Jeżeli w przeszłości doszło do reakcji uczuleniowej na antybiotyk penicylinowy w takiej właśnie, natychmiastowej postaci (reakcja IgE-zależna), wówczas nie należy stosować również antybiotyków cefalosporynowych.

Natomiast w przypadku znacznie częściej występujących nienatychmiastowych reakcji alergicznych (reakcji opóźnionych) na antybiotyki penicylinowe przebiegających zazwyczaj pod postacią osutki plamisto-grudkowych, zazwyczaj nie ma przeciwwskazań do zastosowania antybiotyku cefalosporynowego.

Jeżeli zatem u pacjenta w przeszłości wystąpiła nienatychmiastowa reakcja alergiczna na antybiotyk penicylinowy należy  rozważyć podanie 1000 mg cefazoliny (parenteralnie) lub 600 mg klindamycyny (doustnie lub parenteralnie), a w przypadku reakcji natychmiastowej w wywiadzie – 600 mg klindamycyny (doustnie lub parenteralnie).

Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii

Czytaj także: 

Racjonalna antybiotykoterapia: pytacie – odpowiadamy

Racjonalna antybiotykoterapia: pytacie – odpowiadamy

antybiotyki@pts.net.pl – więcej niż wytyczne

Najnowsze rekomendacje racjonalnej antybiotykoterapii