Racjonalna antybiotykoterapia w stomatologii - temat nr 1?

Aktualności

Racjonalna antybiotykoterapia w stomatologii – temat nr 1?

Światowa Federacja Dentystyczna FDI zaprezentowała dokument w pełni poświęcony stosowaniu antybiotyków w stomatologii. W jego treści nie trudno doszukać się tez i wniosków z polskich wytycznych w tym temacie, przygotowanych dwa lata temu przez ekspertów PTS i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Czy podczas codziennej pracy wystarczająco dużo myślimy o racjonalnej antybiotykoterapii w stomatologii?

Już sama nazwa wiele mówi o celu przygotowania dokumentu FDI: White paper: The essential role of the dental team in reducing antibiotic resistance”. Istotna rola zespołu stomatologicznego w zmniejszaniu odporności na antybiotyki podkreślana jest na każdym kroku. Tymczasem, największa organizacja stomatologiczna, powołuje się na badania, z których wynika, że w Wielkiej Brytanii liczba antybiotyków stosowanych przez lekarzy dentystów dramatycznie wzrosła.

Eksperci przypominają, że podanie antybiotyku może mieć na celu albo zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego czy zakażeniom odległym (profilaktyka antybiotykowa), albo leczenie istniejącego już zakażenia, którego punkt wyjścia znajduje się w obrębie jamy ustnej. Należy z całą mocą podkreślić, iż w profilaktyce zakażeń w stomatologii podstawowe znacznie ma właściwa higiena jamy ustnej i zachowanie odpowiednich zasad aseptyki i antyseptyki okołozabiegowej, natomiast w leczeniu zakażeń zębopochodnych – miejscowe leczenie przyczynowe. Stosowanie antybiotyków nie jest substytutem któregokolwiek z powyższych postępowań.

Jak sprawy mają się w Polsce? Oficjalnych badań brak, ale prezentujemy kluczowe zdanie ekspertów z polskich rekomendacji:

“Antybiotyki w stomatologii są bardzo nadużywane, a ponieważ jednocześnie obserwuje się gwałtownie narastającą oporność bakterii na antybiotyki należy uznać, że lekarze dentyści są współodpowiedzialni za ten jeden z największych problemów współczesnej medycyny. Należy zatem każdorazowo przed podjęciem decyzji o podaniu antybiotyku rozważyć bilans potencjalnych korzyści i ryzyka wynikających z jego zastosowania. W stomatologii korzyść dla pacjenta z podania leku w profilaktyce lub leczeniu zakażenia w większości przypadków nie jest większa od potencjalnych strat związanych z ryzykiem selekcji szczepów opornych i tym samym utratą wartościowych leków przez całe społeczeństwo”

#racjonalnaantybiotykoterapia