Rozpoczyna się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Rozpoczyna się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 18–24 listopada środowisko medyków, ale także pacjentów obchodzi Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW). Tematem wiodącym tegorocznej edycji Tygodnia jest dalsze poszerzanie świadomości oraz powstrzymanie oporności (ang. Spread Awareness, Stop Resistance). 

 

Wiele tłumaczy slogan tegorocznego WAAW: „Środki przeciwdrobnoustrojowe: obchodź się ostrożnie”. Podstawowym celem wydarzenia jest dalsze podnoszenie świadomości na temat oporności na antybiotyki i środki przeciwdrobnoustrojowe. Ich stosowanie, a tym bardziej nadużywanie, w wielu przypadkach nie ma medycznego uzasadnienia, prowadząc do niepożądanej oporności patogenów na działanie tych leków. 

Ideą tygodnia jest także promowanie odpowiednich praktyk w zakresie opieki zdrowotnej w celu uniknięcia powstawania i rozprzestrzeniania się chorób lekoopornych. Celem WAAW jest dotarcie do personelu medycznego, ale również do pacjentów, aby podnosić świadomość ogółu społeczeństwa na temat antybiotykooporności, która jest poważnym problemem zdrowotnym w skali całego globu. 

 

Warto przypomnieć, że Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jest jedną z 47 organizacji członkowskich FDI, które dotychczas sygnowały Deklarację FDI dotyczącą antybiotykooporności

W liście przesłanym 17 listopada do PTS, Paula Anabalón, Menedżer ds. Edukacji i Zdrowia Publicznego w FDI napisała: – W imieniu World Dental Federation pragnę podziękować za podpisanie naszej deklaracji na temat antybiotykooporności w stomatologii. Cieszymy się, że Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przyjęło takie stanowisko w naszej wspólnej walce z antybiotykoopornością, uświadamiając znaczenie profilaktyki zakażeń w obrębie jamy ustnej oraz stosowania antybiotyków w stomatologii

 

W kontekście rozpoczynającego się Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach warto przywołać słowa nowej szefowej FDI. W swoim pierwszym przesłaniu do członków organizacji tworzących World Dental Federation prof. Ihsane Ben Yahya napisała: – Nadużywanie i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków prowadzi do rozprzestrzeniania się zakażeń lekoopornych i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na całym świecie. Dentyści są odpowiedzialni za około 10% przypadków przepisywania pacjentom antybiotyków, dlatego na nas – jako przedstawicielach naszej profesji – spoczywa obowiązek podjęcia pilnych działań w tym zakresie.

 

Przypominamy o stworzonym w 2019 roku dokumencie pod nazwą „Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii”. Publikacja ta, zawierająca zalecenia dotyczące zasadności stosowania antybiotyków w różnych sytuacjach klinicznych w stomatologii jest dostępna online.