Stanowisko World Dental Federation w sprawie wojny na Ukrainie – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Stanowisko World Dental Federation w sprawie wojny na Ukrainie

Światowa Federacja Dentystyczna FDI wraz z narodowymi stowarzyszeniami stomatologicznymi wyraża głębokie zaniepokojenie wojną toczącą się obecnie na terytorium Ukrainy. FDI wzywa przy tym do przestrzegania praw człowieka i poszanowania międzynarodowych zasad neutralności placówek medycznych i ich personelu.

Władze Federacji są zaniepokojone eskalacją sytuacji na Ukrainie, która pociągnęła za sobą kryzys w dostępie do opieki zdrowotnej. Dlatego FDI z całą stanowczością podkreśla, że placówki medyczne i pracownicy służby zdrowia (w tym stomatolodzy i zespoły dentystyczne) nie mogą stać się celami wojskowymi. Należy przy tym zagwarantować bezpieczeństwo personelu medycznego i nie wolno uniemożliwiać pracownikom służby zdrowia wykonywania ich obowiązków zawodowych.

Prezydent Światowej Federacji Dentystycznej, profesor Ihsane Ben Yahya, powiedziała: – W czasach konfliktów zbrojnych i niepokojów społecznych należy umożliwić dostęp do usług medycznych bez jakiejkolwiek ingerencji. FDI wzywa lekarzy dentystów i zespoły stomatologiczne, aby – zachowując środki bezpieczeństwa – kontynuowali swoją pracę. Należy podjąć wszelkie wymagane działania, aby zapewnić pacjentom i poszkodowanym bezpieczny dostęp do leczenia. Moje najgłębsze myśli i modlitwy są z moimi ukraińskimi kolegami, z którymi solidaryzuję się.

FDI jednoznacznie potępia użycie siły wobec placówek medycznych i podkreśla, że uniemożliwianie dentystom i innym medykom wykonywania ich obowiązków wyraźnie narusza prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencję Genewską i załączone do niej protokoły. Co oczywiste, naraża również życie ogromnej liczby cywilów. Federacja wzywa do poszanowania pracy zespołów medycznych oraz respektowania neutralności placówek opieki zdrowotnej w czasie konfliktu zbrojnego.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ Światowa Federacja Dentystyczna zachęca lekarzy z organizacji krajowych do wsparcia działań humanitarnych na Ukrainie oraz w państwach sąsiednich, do których trafiły już łącznie ponad 3 miliony uchodźców (w tym do Polski około 1,8 miliona). Przelewy można kierować na konta bankowe np. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża lub Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Dodatkowo FDI zachęca do wysyłania środków medycznych niezbędnych, by udzielać pomocy w nagłych wypadkach. Szczególnie potrzebne są preparaty do znieczulenia miejscowego, maski medyczne, rękawiczki, materiały do szycia, leki przeciwgorączkowe i antybiotyki. Dary można kierować na adres uniwersytetu medycznego w Tarnopolu, na zachodzie Ukrainy: Ivan Horbachevsky National Medical University Ternopil, 1 Maidan Voli, Ternopil, 46001 Ukraine.