Zmarła dr n. med. Anna Kaczmarek – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Zmarła dr n. med. Anna Kaczmarek

Z żalem zawiadamiany, że w minioną środę, 16 marca, odeszła nasza Koleżanka, od lat aktywnie zaangażowana w działalność lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Informację o śmierci dr Anny Kaczmarek podały władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dr n. med. Anna Kaczmarek od początku swojej drogi zawodowej była związana z lubelską uczelnią medyczną. Jako pracownik naukowy Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego oraz prowadząc własną praktykę dentystyczną, dała się poznać jako znakomita specjalistka o szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Z wielkim zaangażowaniem realizowała zadania nauczyciela akademickiego. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu protetyki stomatologicznej dla wszystkich roczników studentów stomatologii. Jako adiunkt koordynowała specjalizacje w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej – kierowała specjalizacjami II stopnia z protetyki stomatologicznej oraz I stopnia ze stomatologii ogólnej. Opiekowała się rezydentami, prowadziła staże podyplomowe i szkolenia z zakresu zaburzeń czynnościowych narządu żucia, brała udział w pracach komisji rekrutacyjnej. Mimo przejścia na emeryturę w 2014 roku, dr Anna Kaczmarek była wciąż zaangażowana w funkcjonowanie Zakładu Protetyki Stomatologicznej.

Dr Anna Kaczmarek była autorką i współautorką 14 artykułów naukowych oraz 14 doniesień zjazdowych. Brała udział w badaniach dotyczących m.in. związku między zaburzeniami okluzji a występowaniem bólów głowy. W roku 1988 odbyła 2-tygodniowy staż szkoleniowy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie (NRD).

Niemal od początku swojej pracy zawodowej dr Anna Kaczmarek działała w strukturach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, m.in. pełniła funkcję Członka Zarządu Oddziału PTS Lublin. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i odznaki (Srebrna Odznaka PTS w 2001 roku oraz Honorowa Złota Odznaka PTS w 2009 roku). Pani Doktor została ponadto odznaczona medalem z okazji 20-lecia oraz 30-lecia pracy zawodowej.

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom Pani Doktor przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.