Branża dostrzega naszą pracę

Branża dostrzega naszą pracę

Branża dostrzega naszą pracę

Branża dostrzega naszą pracę

– Branża stomatologiczna dostrzega naszą pracę. Poprawiła się komunikacja, rośnie zaufanie do naszej organizacji, dużo łatwiej o partnerów do nowych projektów,. Wyzwań ciągle jest jednak wiele, nie ma czasu na odcinanie kuponów od pierwszych sukcesów – dodaje Lucyna Jasińska, dyrektor Biura ZG PTS.