Członkostwo powodem do dumy

Członkostwo powodem do dumy

Jaką wartość ma członkostwo w towarzystwie?

Członkostwo powodem do dumy

W wielu europejskich krajach utożsamianie się z towarzystwem naukowym lub organizacją branżową jest dla lekarzy dentystów naturalne. To efekt zdrowych relacji na linii towarzystwo – członkowie – uważa prof. Tomasz Gedrange, członek ZG Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.