Podsumowanie I półrocza

Podsumowanie I półrocza

#PTSodnowa – podsumowanie I półrocza

Podsumowanie I półrocza

Udowadniamy, że Polskie Towarzystwo Stomatologiczne może być inkubatorem dobrych pomysłów, realizatorem interdyscyplinarnych projektów, platformą integrującą naukę ze światem biznesu oraz wyrazistym głosem wszystkich lekarzy dentystów. Ostatnie miesiące były czasem niezwykle intensywnym, przede wszystkim owocnym w istotne decyzje, ważne wydarzenia oraz budujące spotkania.