W styczniu posiedzenie Zarządu Głównego PTS

Z Oddziałów

W styczniu posiedzenie ZG PTS

W styczniu posiedzenie ZG PTS

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, powołanie sekcji profilaktyki i promocji zdrowia, realizacja projektu FDI Oral Health Observatory oraz strategia działania w kolejnych miesiącach – to główne tematy posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które zwołano na 16 stycznia 2019 r.

Zgodnie ze statutem PTS, w skład Zarządu Głównego wchodzą: członkowie Prezydium Zarządu Głównego, prezesi Oddziałów i Sekcji Specjalistycznych PTS, redaktorzy własnych wydawnictw prasowych PTS. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Spotkanie odbędzie się w godz. 10-14, w sali wykładowej nr 210 Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Karola Marcinkowskiego 2-6.

Obecność lub nieobecność należy potwierdzić do 21 grudnia br.

Komentarze