Odszedł prof. Eugeniusz Spiechowicz

Aktualności

Odszedł prof. Eugeniusz Spiechowicz

Odszedł prof. Eugeniusz Spiechowicz

W wieku 89 lat zmarł prof. Eugeniusz Spiechowicz, ikona polskiej protetyki, wykładowca pokoleń lekarzy dentystów, wiceprezes PTS, wieloletni współtwórca programów edukacyjnych Kongresu Stomatologów Polskich, uczestnik Powstania Warszawskiego.

Jeden tekst to za mało, aby wymienić wszystkie zasługi śp. Euegniusza Spiechowicza dla polskiej stomatologii. Z jego podręczników uczyły się tysiące adeptów zawodu, to on współtworzył Kongres Stomatologów Polskich i wprowadzał polską stomatologię na międzynarodową arenę jako członek jednego z komitetów Światowej Federacji Dentystycznej FDI. Przez lata był w ścisłym prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, był pierwszym prezydentem Europejskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej.

W 1952 ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, a w 1975 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Zawodowo związany z Akademią Medyczną w Warszawie, przekształconą następnie w Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach 1972-1978, Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii w latach 1973-1999, Kierownik Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej w latach 1970-1973.

W trakcie II wojny światowej od 1943 działał w Szarych Szeregach (pseud. Tryton). W trakcie powstania warszawskiego walczył w plutonie 206 Zgrupowania „Żaglowiec”, został ranny.

Prof. Eugeniusz Spiechowicz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1999) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Cześć Jego Pamięci!

Fot. Biuro Prasowe UM w Warszawie