Weź udział w kursie doszkalającym FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Materiał Partnera

Weź udział w kursie doszkalającym FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA!

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza lekarzy dentystów do udziału w kursie dokształcającym FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA przygotowanym i prowadzonym przez dr n. med. Leszka Szalewskiego.

Fotografia obecna jest w coraz większej ilości dziedzin naszego życia. Fotografujemy naszą rodzinę, zwierzęta, uwieczniamy piękne widoki podczas podróży po całym świecie. Powoli nie wyobrażamy sobie życia bez fotografii.

Aparat fotograficzny coraz częściej jest jednym z elementów wyposażenia gabinetów stomatologicznych. Dzięki rozwojowi technologii każdy lekarz jest w stanie dysponować odpowiednim sprzętem do wykonania wyraźnych zdjęć pacjenta. Na rynku znajduje się wiele zestawów przygotowanych specjalnie do fotografii stomatologicznej. Dobrej jakości zdjęcia mogą wiele zmienić w pracy lekarza stomatologa i wprowadzić ją na wyższy poziom.

Fotografia stomatologiczna może być przydatna w wielu aspektach pracy lekarza dentysty. Dokumentacja fotograficzna ułatwia rozmowę z pacjentem. Dzięki niej zdecydowanie łatwiej jest wytłumaczyć pacjentowi plan leczenia, skutki nieprawidłowych zabiegów higienizacyjnych czy etapy planowanej rehabilitacji stomatologicznej. Ciągle rozwijająca się telemedycyna również korzysta ze zdjęć, dzięki którym konsultacje z innymi lekarzami/specjalistami są zdecydowanie prostsze. Dokumentacja medyczna zawierająca fotografie wykonane przed przeprowadzonym leczeniem oraz po zakończeniu terapii może być przydatna w sprawach sądowych jako dowód. W dobie wielkiej popularności mediów społecznościowych zdjęcia mogą zostać wykorzystane jako wizytówka gabinetów, zastępując tradycyjne ogłoszenia. Jednak fotografie mogą być również wykorzystane jako ocena własnych umiejętności praktycznych. Fotografia znalazła swoje miejsce także w nauce – nie wyobrażamy już sobie podręczników czy artykułów bez zdjęć. Znacznie łatwiej można pokazać studentom i innym lekarzom np. objawy choroby na fotografii niż tylko za pomocą opisu słownego.

Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie niezbędnej podstawowej wiedzy na temat sposobów wykonywania poprawnych zdjęć wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych w gabinecie stomatologicznym, ale także wykorzystanie praktyczne zdobytej wiedzy. Dzięki niewielkim grupom szkoleniowym każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania pełnej fotograficznej dokumentacji wewnątrzustnej oraz zewnątrzustnej pacjenta, a także zdjęć produktowych oraz artystycznych portretów przydatnych do promocji swojego gabinetu.

Każdy uczestnik będzie mógł posługiwać się podczas warsztatów dwoma zestawami do fotografii: opartymi o aparat typu lustrzanka i bezlusterkowiec. Umożliwi to zapoznanie się uczestników z różnicami pomiędzy tymi typami aparatów i łatwej będzie podjąć decyzję jaki sprzęt kupić do swojego gabinetu.

Część teoretyczna:
– podstawy fotografii (wyjaśnienie pojęć kadr, ekspozycja, przysłona i wiele innych.)
– dobór sprzętu do fotografii stomatologicznej (pokazanie zalet i wad różnego typu sprzętu fotograficznego)
– dodatkowe akcesoria wykorzystywane w fotografii stomatologicznej i jak je prawidłowo wykorzystać (lusterka, retraktory, kontrastory)
– podstawowe zasady wykonywania fotografii wewnątrzustnej w stomatologii (dobór parametrów wykonywania zdjęć, technika zdjęć, wskazówki jak radzić sobie w trudnych sytuacjach)
– przykłady wykorzystania różnego rodzaju oświetlenia i omówienie jego wpływu na końcowy efekt fotografii

Część praktyczna: – wykonanie przez każdego uczestnika serii podstawowych fotografii wewnątrzustnych: zwarcie od przodu, pozycja spoczynkowa żuchwy od przodu, powierzchnia żująca zębów górnych i dolnych, zdjęcie boczne strona prawa i lewa z wykorzystaniem różnych typów aparatów, zdjęć zewnątrzustnych z wykorzystaniem różnych źródeł światła: lampa pierścieniowa, lampa dwupalnikowa, oświetlenie studyjne, zdjęć produktowych: prace protetyczne, aparaty ortodontyczne poza jamą ustną, zdjęcia reklamują gabinet/klinikę, portrety artystyczne.

Harmonogram 9.00-17.00

9.00 – 10.30 Podstawy fotografii w stomatologii – teoria

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 13.00 Fotografia stomatologia wewnątrzustna – pokaz i ćwiczenia praktyczne

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.15 Fotografia produktowa w stomatologii – pokaz i ćwiczenia praktyczne

14.15 – 15.45 Fotografia stomatologiczna zewnątrzustna i portretowa – pokaz i ćwiczenia praktyczne

15.45 – 16.45 Obróbka zdjęć – pokaz praktyczny na zdjęciach wykonanych podczas szkolenia

16.45 – 17.00 Podsumowanie szkolenia

Kurs odbędzie się w terminie 19.03.2022
Zgłoszenia na kurs na załączonym formularzu proszę przesłać na adres: agata.wlodarczyk1@umlub.pl

Więcej informacji znajdziesz tutaj.