„Wiedza o zdrowiu” w szkole? PTS omówiło temat z RPP

Aktualności

„Wiedza o zdrowiu” w szkole? PTS omówiło temat z RPP

„Wiedza o zdrowiu” w szkole? PTS omówiło temat z RPP

Jeżeli zaistnieje możliwość systemowego wprowadzenia do programu nauczania przedmiotu „Wiedza o zdrowiu”, to powinien on uczyć również właściwych zachowań prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej – zgodzili się uczestnicy spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W sierpniu br. Rzecznik Praw Pacjenta zaproponował Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu Zdrowia wprowadzenie przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu” do programu naucznia. W wystąpieniu do szefów obu resortów RPP wskazał wstępny zakres przedmiotu. W liście do RPP Polskie Towarzystwo Stomatologiczne ideę wsparło, jednocześnie wskazując konieczność uzupełnienia projektu o treści z zakresi zdrowia jamy ustnej. 16 października, w Warszawie temat – już bezpośrednio – omówili przedstawiciele obu organizacji. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta reprezentowali: zastępca RPP Grzegorz Błażewicz oraz Agnieszka Wernik, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne: prof. Marzena Dominiak, prezydent oraz Piotr Flejszar, dyktor Biura ZG PTS. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wprowadzenie do programu nauczania przedmiotu „Wiedza o zdrowiu” nie jest łatwym zadaniem, wymaga czasu i wspólnych wysiłków. Choć pierwsze reakcje na wystąpienie RPP nie są hurraoptymistyczne, nikt jednak nie składa broni. Prof. Marzena Dominiak zobowiązała się wspierać dążenia RPP w ramach kompetencji i możliwości PTS.

Czytaj także: „Wiedza o Zdrowiu” w szkołach? PTS zgłasza uwagi

– Bardzo cieszę się, że udało nam się spotkać w tym gronie. Rozmowa była bardzo inspirująca i nie dotyczyła jedynie przedmiotu “Wiedza o zdrowiu”. To ważne, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest otwarte na współpracę, szczególnie w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej. Świadomość stomatologiczna Polaków, biorąc pod uwagę statystyki wystepowania chorób jamy ustnej, jest znikoma, ważne jest więc każde wsparcie. Wraz z ministrem Grzegorzem Błażewiczem omówiliśmy wszelakie możliwości wspólnych działań m.in. przygotowanie poradnika stomatologicznego dla rodziców uzupełnienie infolinii telefonicznej RPP o dyżury eksperta z zakresu stomatologiii oraz potencjalne inicjatywy w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2020 i kampanii „Polska mówi #aaa!”. W trakcie spotkania nie zabrakło również spraw z pogranicza praw pacjentów. Dyskutowaliśmy m.in. o opiece stomatologicznej w szkołach, precyzyjnie mówiąc o kompetencjach w ramach fluoryzacji, świadczeniach realizowanych w dentobusach, ruchu „antykanałowców”, a nawet o przepisach w zakresie diagnostyki onkologicznej i koszyku świadczeń, w którym istnieje deficyt w kwestii refundowanego badania pantomografem – podsumowuje spotkanie prof. Marzena Dominiak.

O inicjatywach podjętych wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjentów będziemy informować w kanałach informacyjnych PTS.