Z PTSS łatwiej do PTS – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Z PTSS łatwiej do PTS

Z PTSS łatwiej do PTS

Dzięki porozumieniu, które podpisali prof. Marzena Dominiak i lek. dent. Ivo Domagała, “transfer” z Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego będzie dużo prostszy i atrakcyjniejszy finansowo.

Na mocy porozumienia pomiędzy PTS a PTSS – studenci stomatologii, będący członkami PTSS, którzy są w trakcie odbywania stażu podyplomowego, mogą zostać przyjęci w poczet członków zwyczajnych PTS bez obowiązku uiszczania opłaty wpisowej. Osoby takie zwolnione zostały także z obowiązku uiszczania składki członkowskiej przez 24 miesięcy.

Taka sama zasada obowiązuje tych wszystkich członków PTSS, którzy ukończyli już staż, z tym jednak, że od tego momentu do czasu wstąpienia w szeregi PTS nie może minąć dłuższy okres niż dwa lata.

– Od początku prac nowego Zarządu PTS zapowiadaliśmy chęć odmłodzenia struktur PTS i współpracy z młodymi, aktywnymi adeptami stomatologii. Wierzę, że podpisane porozumienie jest korzystne dla obu stron – PTS zyska świeżość, PTSS możliwość współpracy z doświadczonymi naukowcami i praktykami – podkreśla prof. Marzena Dominiak, Prezydent PTS.

Umowa będzie obowiązywać od momentu dokonania zmian w Statutach stron porozumienia.

Współpraca pomiędzy PTS i PTSS zakłada również organizację i promocję wolontariatu dentystycznego w różnych krajach świata.