dr Natalia Krej, Autor w serwisie Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych jest prawem czy obowiązkiem?

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417), dalej oznaczona jako „PrPacjRPPU” obowiązuje od dnia 25.11.2013 r. regulacja prawna[1], zgodnie z którą zarówno pacjent, jego przedstawiciel ustawowy czy nawet opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania: osobom wykonującym zawód…...

Czytaj...

Certyfikat umiejętności zawodowych – wymaga doprecyzowania poprzez uchwalenie szczególnego aktu prawnego – racja czy negacja ?

W dniu 21.07.2022 r. został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie dyspozycji normatywnej zawartej w art. 17 ust. 26 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790. Zasadniczym kryterium,…...

Czytaj...

Czy system no-fault w ochronie zdrowia może mieć coś wspólnego lotnictwem?

Zanim przejdziemy do ochrony zdrowia i analizy jej w kontekście zakładanego systemu no-fault, warto zwrócić uwagę na lotnictwo, które nadal jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Swój nieustanny rozwój opiera o trzy zasadnicze założenia: – wiedzę na temat błędów popełnianych przez człowieka (w tym przypadku pilota), – analizę błędów w…...

Czytaj...

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (UD255) złożył jako wnioskodawca Minister Zdrowia. Aktualnie proponowane rozwiązanie legislacyjne jest procedowane na Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. System opieki zdrowotnej w Polsce jest przedmiotem nie tylko wielu debat, tak głośno toczących się chociażby w czasie pandemii COVID-19, ale również…...

Czytaj...

Wyrażenie zgody przez pacjenta na leczenie nie ma wyłącznie formalnego charakteru

Zgoda pacjenta na leczenie oprócz kwestii związanej ze złożeniem przez niego stosownego oświadczenia woli, mającego postać zmaterializowaną np. w postaci papierowego dokumentu z podpisem pacjenta z imienia i nazwiska nie stanowi jedynego warunku do zakwalifikowania tej zgody jako prawidłowej. Innymi słowy jeśli nie zostaną spełnione pozostałe warunki wyrażenia takiej zgody…...

Czytaj...

Kontrakt lekarski czy umowa o pracę – co medyk powinien wiedzieć zanim zawrze umowę?

Przede wszystkim należy wskazać, iż każdy z wyżej wymienionych dokumentów to umowa, która zawierana jest na podstawie wzajemnie złożonych oświadczeń woli obu stron tej czynności prawnej. Innymi słowy, aby skutecznie obowiązywał w obrocie prawnym kontrakt czy umowa o pracę, zawrzeć ją muszą obie strony. Kontrakt nie jest umową o pracę,…...

Czytaj...

Zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza dentystę w trakcie pandemii

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz dentysta może udzielać świadczeń zdrowotnych polegających na  badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich, nie tylko w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych…...

Czytaj...

Kwestia zasadnicza i nie tylko nomenklaturowa czy lekarz dentysta wykonując zawód zawsze prowadzi działalność leczniczą?

Prowadzenie działalności leczniczej a wykonywanie zawodu lekarza czy lekarza dentysty. Powyższy kontekst, a dokładnie zestawienie tych dwóch pojęć jest istotne w zakresie tego czym lekarz czy lekarz dentysta zajmuje się na co dzień w ramach swojego wykształcenia i realizowania się zawodowego. Innymi słowy czy wykonując zawód prowadzi działalność leczniczą? Uzyskanie…...

Czytaj...